Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Sammen om bæredygtig udvikling, ligestilling og børn og unge

voksne og barn i park
Fotograf
Johnér
For at flytte os i en bæredygtig retning, skal alle være med. Vores mål er derfor, at et bæredygtigheds-, ligestillings-, og børnerets- og ungdomsperspektiv skal gennemsyre alle dele af Nordisk Ministerråds arbejde og de nordiske samfund. Vi bærer alle et ansvar for at nå målet om en bæredygtig fremtid.

Bæredygtig udvikling, ligestilling og et børnerets- og ungdomsperspektiv er tre tværgående og centrale nordiske værdier, der også er grundlæggende for det nordiske samarbejde. Når vi tager hensyn til og styrker integrering eller mainstreaming af disse tværgående perspektiver, er vi med til at sikre, at Nordisk Ministerråds arbejde er bæredygtigt, ligestillet, inkluderende, repræsentativt og tilgængeligt. Ansvaret for at tage hensyn til disse perspektiver omfatter alle, der arbejder for eller på vegne af Nordisk Ministerråd, uanset politikområde.

Hvad er integrering?

Integrering eller mainstreaming er en strategi til at realisere tværgående målsætninger. Integrering indebærer, at alle der arbejder for eller på vegne af Nordisk Ministerråd skal analysere sine arbejdsopgaver, budgetter og planer med udgangspunkt i bæredygtig udvikling, ligestilling, samt et børnerets- og ungdomsperspektiv, og lade sine beslutninger påvirkes af analysen.

Hvorfor er integrering vigtigt?

Nordisk Ministerråds arbejde påvirker livet for mennesker i Norden. Vi gennemfører tiltag der gør hverdagen lettere for den nordiske befolkning, vi bringer nordiske interessenter sammen for at lære af hinanden, og vi producerer viden og løsninger, der støtter udviklingen i de nordiske lande. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer, at vores arbejde er bæredygtigt, ligestillet, inkluderende, repræsentativt og tilgængeligt.

Nordisk Ministerråds høje ambitioner for integrering baserer sig på, og bidrager til, de nordiske landes internationale forpligtelser inden for FN's mål for bæredygtig udvikling, FN's kvindekonvention og FN's konvention om barnets rettigheder. De høje ambitioner kommer også til udtryk ved, at Nordisk Ministerråd er en af de første organisationer, der samler de tre tværgående perspektiver i en enkelt policy.

Policy

Nordisk Ministerråds policy for integrering af bæredygtig udvikling, ligestilling samt et børnerets- og ungdomsperspektiv udstikker principperne og ansvaret for integrering. En vellykket integrering af perspektiverne er en forudsætning for at nå visionen, der handler om, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Integreringsarbejdet er vores fælles ansvar. Derfor vedtog de nordiske samarbejdsministre (MR-SAM) denne samlede policy den 23. juni 2020.

Vejledning

Vejledningen for integrering af de tværgående perspektiver støtter alle, der arbejder for eller på vegne af Nordisk Ministerråd, med integreringsarbejdet. Den sætter mainstreaming ind i en bredere kontekst og giver en trin-for-trin guide til integrering. Vejledningen giver dig værktøj til at undersøge perspektiver relateret til bæredygtig udvikling, ligestilling, samt børn og unge inden for netop dit område. 

Når Nordisk Ministerråd involverer børn og unge direkte i arbejdet, findes der et sæt vejledende principper og adfærd som skal følges. En dybere guide til integrering af børne- og ungdomsperspektiver findes i Har du rätt glasögon på dig?

Hvad har vi opnået inden for integrering?

Nordisk Ministerråd redegør for sit arbejde med ligestilling hvert år og med børn og unge samt funktionshindringer hvert andet år. Disse redegørelser giver os mulighed for at se tilbage på det, vi har opnået inden for de tværgående områder, men hjælper også med at vise vejen for, hvad vi skal gøre mere af i fremtiden og hvordan integrering af perspektiverne kan forbedres.

Hvordan ses integrering i budgettet?

Budgettet for Nordisk Ministerråd viser inden for hvilke budgetposter og områder, der gøres en særlig indsats for at bidrage til de tre tværgående perspektiver. Disse indsatser er synliggjort med ikoner.