Skriftligt spørgsmål om miljökonsekvenserna av Lynetteholm