Utskottsförslag om förbättrade villkor för mobilitet för folkhögskolestudenter och för samarbete mellan folkhögskolor i Norden

01.10.19 | Aarende

Dokumentation

  Förslag
  Debatt
  There is no content for this status.
  Beslut
  Rek. 14/2019 - Ändret regelverk för studiemedel
  Recommendation
  Rek. 14_2019.pdf
  PDF document, 141.93 KB
  Rek. 14_2019_FI.pdf
  PDF document, 134.52 KB
  Rek. 14_2019_IS_1.pdf
  PDF document, 137.68 KB
  Meddelanden
  Rek. 13/2019 - Förbättrade villkor för mobilitet för folkhögskolestudenter och för samarbete mellan folkhögskolor i Norden
  Recommendation
  Rek. 13_2019.pdf
  PDF document, 144.11 KB
  Rek. 13_2019_FI_0.pdf
  PDF document, 137.33 KB
  Rek. 13_2019_IS.pdf
  PDF document, 138.47 KB
  Meddelanden