Utskottsförslag om förbättrade villkor för mobilitet för folkhögskolestudenter och för samarbete mellan folkhögskolor i Norden

01.10.19 | Aarende

Dokumentation

There is no content for this status.
Beslut
Rek. 14/2019 - Ändret regelverk för studiemedel
Recommendation
Rek. 14_2019.pdf
PDF document, 141.93 KB
Rek. 14_2019_FI.pdf
PDF document, 134.52 KB
Rek. 14_2019_IS_1.pdf
PDF document, 137.68 KB
Meddelanden
Rek. 13/2019 - Förbättrade villkor för mobilitet för folkhögskolestudenter och för samarbete mellan folkhögskolor i Norden
Recommendation
Rek. 13_2019.pdf
PDF document, 144.11 KB
Rek. 13_2019_FI_0.pdf
PDF document, 137.33 KB
Rek. 13_2019_IS.pdf
PDF document, 138.47 KB
Meddelanden