Skatt i Sverige

Skat i Sverige
Här kan du läsa om hur och hur mycket skatt du ska betala i Sverige. Du hittar också information om skattsedel, skattekonto, självdeklaration och andra viktiga svenska skatteregler när du flyttar till och från Sverige.

Du betalar skatt i det land där du arbetar och tjänar pengar. Om du är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har en betydande anknytning till Sverige är du obegränsat skattskyldig i Sverige. Det innebär att du är skattskyldig i Sverige för alla dina inkomster både i Sverige och från utlandet.

Sverige har dubbelbeskattningsavtal med de flesta EU-/EES-länder så att du inte behöver betala skatt i två länder för samma inkomst. Bestämmelser i dubbelbeskattningsavtalet med det andra landet kan därför medföra att den svenska beskattningsrätten begränsas även om du är obegränsat skattskyldig i Sverige.

Skattsedel i Sverige

Om du blir folkbokförd i Sverige och vill börja arbeta i Sverige ska du kontakta Skatteverket för att få en A-skattsedel. Med skattsedeln kan din arbetsgivare dra skatt från din lön samt betala arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

Så beskattas din lön i Sverige

När du arbetar i Sverige drar din arbetsgivare skatt innan du får din lön. Arbetsgivaren betalar skatten till Skatteverket varje månad.

Så mycket skatt betalar du i Sverige

Ditt lönebesked visar hur mycket din skatt är. Hur mycket som dras från din lön beror på din skattesats. Din skattesats beror bland annat på vilken kommun i Sverige du bor i och om du är medlem i Svenska kyrkan eller något annat trossamfund.

Du kan ladda ner din skattetabell på Skatteverkets webbplats och ta reda på vad din kommunala skattesats är och vad du betalar i begravningsavgift.

Det finns olika typer av skatt för dig som är privatperson och bor och arbetar i Sverige. På Skatteverkets webbsidor hittar du information om beskattning av lön, pension, aktier, värdepapper, personalförmåner och försäljning av fastigheter.

Slutskattebesked i Sverige

Om du ska betala skatt eller andra avgifter i Sverige får du ett skattekonto hos Skatteverket. Skattekontot visar dina skatteinbetalningar, din preliminära skatt och din slutliga skatt enligt slutskattebeskedet.

När Skatteverket har granskat din deklaration beräknas din slutliga skatt. Resultatet av beräkningen framgår av ditt slutskattebesked. När Skatteverket har granskat din deklaration får du ett meddelande om att granskningen är klar och då får du samtidigt ditt slutskattebesked.

Skatt när du flyttar från Sverige

Flyttar du från Sverige är det ditt arbete och din hemvist som ligger till grund för var du ska betala skatt och för vad.

Om du flyttar från Sverige kan du fortfarande anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige om du har varit bosatt i Sverige och har en väsentlig anknytning till landet. Skatteverket kan bedöma att du har en väsentlig anknytning till Sverige om du till exempel har familj, en bostad, en enskild firma eller ett företag i Sverige.

Om du inte har en väsentlig anknytning till Sverige efter flytten från Sverige upphör din skattskyldighet till Sverige när du lämnar Sverige. Annars upphör skattskyldigheten när anknytningen inte längre anses vara väsentlig.

Om du är svensk medborgare eller har bott i Sverige i minst tio år och inte själv kan dokumentera att du inte längre har en väsentlig anknytning till Sverige, anser Skatteverket att du har en väsentlig anknytning till Sverige i fem år efter att du har lämnat Sverige.

Frågor om beskattning i Sverige

Om du har frågor om beskattning när du flyttar från ett annat nordiskt land till Sverige för att arbeta eller studera kan du kontakta Skatteverket för konkret information om din situation.

Du kan läsa mer om beskattning mellan de nordiska länderna på Nordisk eTax. Nordisk eTax är ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de nordiska länderna.

På Nordisk eTax hittar du mer information om skatt när du flyttar till och från ett annat nordiskt land och när du bor i ett nordiskt land och har inkomst eller förmögenhet från ett annat nordiskt land.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.