Skatt i Sverige

Skat i Sverige
Här kan du läsa om skatteregler i Sverige.

Grundregeln är att du betalar skatt i det land där du arbetar och tjänar pengar. Du behöver inte betala skatt i två länder för samma inkomst. Det regleras i de dubbelbeskattningsavtal som finns mellan Sverige och de flesta EU-/EES-länder.

När du flyttar till Sverige och har blivit folkbokförd ska du kontakta Skatteverket för att få en A-skattsedel. Med skattsedeln kan din arbetsgivare dra skatt från din lön samt betala arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

Det finns olika typer av skatt för dig som är privatperson och bor och arbetar i Sverige. På Skatteverkets webbsidor hittar du information om beskattning av lön, pension, aktier, värdepapper, personalförmåner och försäljning av fastigheter.

Flyttar du från Sverige är det ditt arbete och din hemvist som ligger till grund för var du ska betala skatt och för vad.

Du kan gå in på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax och få allmän information om skatt när du bor i ett nordiskt land och har inkomst eller förmögenhet från ett annat nordiskt land.

Om du har frågor om beskattning när du flyttar från ett annat nordiskt land till Sverige för att arbeta eller studera kan du kontakta Skatteverket för mer information.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.