Skatt i Sverige

Skat i Sverige
Här kan du läsa om skatteregler i Sverige.

Grundregeln är att du betalar skatt i det land där du arbetar och tjänar pengar. Du behöver inte betala skatt i två länder för samma inkomst. Det regleras i de dubbelbeskattningsavtal som finns mellan Sverige och de flesta EU-/EES-länder.

När du flyttar till Sverige och har blivit folkbokförd ska du kontakta Skatteverket för att få en A-skattsedel. Med skattsedeln kan din arbetsgivare dra skatt från din lön samt betala arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

Det finns olika typer av skatt för dig som är privatperson och bor och arbetar i Sverige. På Skatteverkets webbsidor hittar du information om beskattning av lön, pension, aktier, värdepapper, personalförmåner och försäljning av fastigheter.

Om du har frågor om beskattning när du flyttar från ett annat nordiskt land till Sverige för att arbeta eller studera kan du kontakta Skatteverket för mer information.

Du kan också besöka den nordiska skatteportalen Nordisk eTax. Portalen är för dig som är bosatt i ett nordiskt land och har inkomst eller verksamhet i ett annat nordiskt land. På portalen hittar du allmän information om skatt och du kan ställa frågor om beskattning direkt till berörda skattemyndigheter.

Flyttar du från Sverige är det ditt arbete och din hemvist som är avgörande för var du ska betala skatt och för vad.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.