Skatt i Sverige

Skat i Sverige
Her kan du lese om skatteregler i Sverige.

Grunnregelen er at du skal betale skatt i landet der du jobber og tjener penger. Du skal ikke betale skatt i to land for den samme inntekten. Dette reguleres av dobbeltbeskatningsavtalene som finnes mellom Sverige og de fleste EU/EØS-land.

Når du flytter til Sverige og har blitt folkeregistrert, må du kontakte Skatteverket for å få utstedt et skattekort (A-skattsedel). Med et skattekort kan arbeidsgiveren trekke skatt av lønnen din og betale sosiale avgifter (arbeidsgiveravgifter).

Det finnes forskjellige typer skatt for deg som er privatperson og bor og jobber i Sverige. På Skatteverkets nettsider finner du informasjon om beskatning av lønn, pensjon, aksjer, verdipapirer, personalgoder og salg av eiendommer.

Hvis du har spørsmål om beskatning når du flytter fra et annet nordisk land til Sverige og begynner å jobbe eller studere der, kan du kontakte Skatteverket for mer informasjon.

Du kan også gå inn på den nordiske skatteportalen, Nordisk eTax. Portalen er for deg som er bosatt i ett nordisk land og har inntekt eller aktiviteter i et annet. På portalen finner du generell informasjon om skatt, og du kan stille spørsmål om beskatning direkte til de relevante skattemyndighetene.

Flytter du fra Sverige, er det jobben og bostedet som avgjør hvor du skal betale skatt og av hva.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.