Skatt i Sverige

Skat i Sverige
Her kan du lese om hvordan du betaler skatt i Sverige, og hvor mye du skal betale. Du finner også informasjon om skattekort, skattekonto, selvangivelse og andre viktige svenske skatteregler når du flytter til og fra Sverige.

Du skal betale skatt i landet der du jobber og tjener penger. Hvis du er bosatt i Sverige, oppholder deg fast i Sverige eller har vesentlig tilknytning til Sverige, er du fullt skattepliktig i Sverige. Dette medfører at du er skattepliktig i Sverige for all inntekt både i Sverige og i utlandet.

Sverige har dobbeltbeskatningsavtaler med de fleste EU/EØS-land så du ikke må betale skatt i to land av den samme inntekten. Bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med det andre landet kan derfor føre til at den svenske beskatningsretten begrenses selv om du er fullt skattepliktig i Sverige.

Skattekort i Sverige

Hvis du blir folkeregistrert i Sverige og vil begynne å jobbe i Sverige, må du kontakte den svenske skattemyndigheten, Skatteverket, for å få laget et skattekort (A-skattsedel). Med et skattekort kan arbeidsgiveren trekke skatt av lønnen din og betale sosiale avgifter (arbeidsgiveravgifter).

Slik beskattes lønnen din i Sverige

Når du jobber i Sverige, trekker arbeidsgiveren skatt før du får utbetalt lønn. Arbeidsgiveren betaler skatten til den svenske skattemyndigheten hver måned.

Så mye betaler du i skatt i Sverige

På lønnsslippen står det hvor stor skatten er. Hvor mye som trekkes i skatt av lønnen din, avhenger av hvilken skattesats du har. Skattesatsen avhenger blant annet av hvilken kommune i Sverige du bor i, og om du er medlem av den svenske kirken eller et annet trossamfunn.

På Skatteverkets nettside kan du finne ut hva din kommuneskattesats er, og hva du betaler i begravelsesskatt, når du laster ned skattetabellen din.

Det finnes forskjellige typer skatt for deg som er privatperson og bor og jobber i Sverige. På Skatteverkets nettsider finner du informasjon om beskatning av lønn, pensjon, aksjer, verdipapirer, personalgoder og salg av eiendom.

Skatteoppgjør i Sverige

Hvis du skal betale skatt eller en annen form for avgift i Sverige, får du tildelt en skattekonto hos den svenske skattemyndigheten, Skatteverket. Skattekontoen viser dine skatteinnbetalinger, forskuddsskatt og sluttskatt i forhold til skatteoppgjøret (skattebesked).

Når Skatteverket har kontrollert skattemeldingen (deklarationen), regnes sluttskatten din ut. Resultatet av beregningen fremgår av skatteoppgjøret. Når Skatteverket har undersøkt skattemeldingen din, sender de beskjed om at undersøkelsen er avsluttet, og så mottar du samtidig det endelige skatteoppgjøret.

Skatt når du flytter fra Sverige

Flytter du fra Sverige, er det jobben og bostedet som ligger til grunn for hvor du skal betale skatt og av hva.

Hvis du flytter fra Sverige, kan du fortsatt anses som fullt skattepliktig i Sverige hvis du har vært bosatt i Sverige og har en vesentlig tilknytning til landet. Skatteverket kan konkludere med at du har vesentlig tilknytning til Sverige hvis du for eksempel har familie, har en bolig eller har et enkeltpersonforetak eller et selskap i Sverige.

Hvis du ikke har en vesentlig tilknytning til Sverige etter at du har flyttet fra Sverige, opphører skatteplikten til Sverige når du forlater landet. Ellers opphører skatteplikten når tilknytningen ikke lenger vurderes å være vesentlig.

Hvis du er svensk statsborger eller har bodd i Sverige i minst ti år og ikke selv kan dokumentere at du ikke lenger har vesentlig tilknytning til Sverige, anser Skatteverket at du har vesentlig tilknytning til Sverige i fem år etter at du har forlatt landet.

Spørsmål om beskatning i Sverige

Hvis du har spørsmål om beskatning når du flytter fra et annet nordisk land til Sverige og begynner å jobbe eller studere der, kan du kontakte Skatteverket for konkret informasjon om din situasjon.

Du kan lese mer om beskatning mellom de nordiske landene på nordisketax.net. Nordisk eTax er et samarbeid mellom skattemyndighetene i de nordiske landene.

På Nordisk eTax finner du mer informasjon om skatt når du flytter til og fra et annet nordisk land, og når du bor i et nordisk land og har inntekt eller formue i et annet nordisk land.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.