Stöd till hjälpmedel i Danmark

Blind mand med førerhund og stok på banegård i Danmark

Blind mand med førerhund og stok på banegård i Danmark

Photographer
Yadid Levy/norden.org
Här kan du läsa om möjligheterna att få stöd till hjälpmedel om du har ett långvarigt behov, till exempel om du har en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom.

Om du vistas lagligt i Danmark och har en varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om hjälpmedel från det offentliga. Det är kommunen som beslutar om stöd till hjälpmedel.

Hjälpmedel i vardagen

Om du eller ditt barn har en permanent fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som kan lindras med hjälpmedel i vardagen kan du vända dig till din kommun för att ansöka om att få låna ett hjälpmedel eller ansöka om bidrag för att kunna köpa det.

Din kommun kan ge stöd för hjälpmedel, vissa förbrukningsvaror och ändringar i eller byte av bostad om du har en permanent fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att du ska kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt även om du har en funktionsnedsättning.

Det har ingen betydelse vad som orsakat din funktionsnedsättning. Den kan vara medfödd eller ha uppstått senare efter sjukdom eller olycksfall. Det är inte din diagnos som är avgörande, utan konsekvenserna av din funktionsnedsättning.

Kommunen ska ge stöd till ett hjälpmedel om hjälpmedlet i väsentlig grad

 • kan avhjälpa de permanenta konsekvenserna av din funktionsnedsättning
 • kan underlätta vardagen i ditt hem
 • är nödvändigt i ditt arbetsliv.

Det kan vara tekniska hjälpmedel såsom

 • gånghjälpmedel
 • rullstolar
 • specialsängar
 • mindre hjälpmedel till ditt kök eller badrum.

Hjälpmedel kan vara kroppsburna, såsom

 • stödkorsetter
 • arm- eller benproteser
 • bröstproteser
 • peruker (vid permanent håravfall)
 • stomihjälpmedel
 • ortopediska skor eller inlägg
 • hörapparater
 • specialkläder
 • synhjälpmedel.

När du får beviljat vissa hjälpmedel, såsom ortopediska skor, betalar du en patientavgift. 

Du bör ansöka om stöd hos kommunen innan du köper, eftersom du kan få stöd till det mest lämpliga och billigaste hjälpmedlet. Vill du ha ett dyrare hjälpmedel måste du själv betala mellanskillnaden.

Det är gratis för dig att låna hjälpmedel från kommunen. Din egen ekonomi kan inte påverka om du kan få bidrag eller hur mycket du kan få. Bidraget är skattefritt.

Du kan få mer information från din kommun. Se länk längst ner i texten.

Hjälpmedel för arbete och utbildning

Om du har en funktionsnedsättning som medför hinder i ditt arbete, dina studier eller en åtgärd enligt lagen om aktiva sysselsättningsåtgärder kan du få beviljat hjälpmedel. Stödet kan beviljas som lån eller bidrag.

Hjälpmedel kan vara

 • undervisningsmaterial
 • arbetsredskap 
 • mindre arbetsplatsinredning. 

Villkoren är att

 • hjälpmedlet inte är vanligt förekommande på din arbetsplats eller läroanstalt
 • kostnaden är högre än vad din arbetsgivare antas stå för
 • hjälpmedlet är nödvändigt för att delta i åtgärd, bibehålla sysselsättning eller fortsätta vara egenföretagare
 • hjälpmedlet kompenserar din nedsatta arbetsförmåga.

Kontakta arbetsförmedlingen (jobcentret) i din kommun för mer information. Se länk längst ner i texten.

Hälsotillägg för pensionärer

Pensionärer kan vända sig till kommunen för allmänt eller utökat hälsotillägg för läkemedel, tandvård, hörapparat, sjukgymnastik, fotvård, psykologhjälp och kiropraktorbehandling. Det är din ekonomi som avgör om du kan få bidrag.

Du kan få mer information från din kommun. Se länk längst ner i texten.

Vad ska du göra om du får stöd från ett annat nordiskt land och flyttar till Danmark?

Om du ska flytta till Danmark från ett annat nordiskt land där du får stöd till hjälpmedel måste du ofta ansöka om stöd i Danmark i stället för i det land du flyttar från. Innan du flyttar bör du därför kontakta den myndighet som beviljat dig hjälpmedel i det land du flyttar från och den danska kommun du vill flytta till. Se länk längst ner i texten.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Om du har frågor kan du kontakta din kommun.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.