Støtte til hjelpemidler i Danmark

Blind mand med førerhund og stok på banegård i Danmark

Blind mand med førerhund og stok på banegård i Danmark

Photographer
Yadid Levy/norden.org
Her kan du lese om mulighetene for å få støtte til hjelpemidler hvis du har et langvarig behov, for eksempel hvis du har en funksjonsnedsettelse.

Hvis du har lovlig opphold i Danmark, kan du ha rett til støtte til hjelpemidler. Det er kommunen som fatter vedtak om støtte til hjelpemidler.

Hjelpemidler i hverdagen

Hvis du eller barnet ditt har et varig fysisk eller psykisk handikap som kan avlastes med hjelpemidler i hverdagen, kan du søke Almannaverkið om å låne et hjelpemiddel eller om tilskudd til å kjøpe det selv.

Kommunen din kan gi støtte til hjelpemidler, visse forbruksgoder og endringer eller bytte av bolig hvis du har varig nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Formålet er at du skal kunne føre en så normal og selvstendig tilværelse som mulig også om du har et handikap.

Det har ingen betydning hvorfor funksjonsevnen er nedsatt. Det kan være medfødt eller ha oppstått senere etter sykdom eller ulykke. Det er ikke diagnosen som er avgjørende, men følgene av lidelsen.

Kommunen skal yte støtte til et hjelpemiddel hvis hjelpemiddelet i vesentlig grad:

 • kan avhjelpe de varige følgene av din nedsatte funksjonsevne
 • kan lette dagliglivet i hjemmet ditt
 • er nødvendig for deg i arbeidslivet

Hjelpemidler kan være tekniske hjelpemidler som for eksempel:

 • ganghjelpemidler
 • rullestoler
 • spesielle senger
 • mindre hjelpemidler til kjøkken eller bad

Hjelpemidler kan være kroppsbårne som for eksempel:

 • støttekorsett
 • arm- eller beinproteser
 • brystprotese
 • parykk (ved varig hårtap)
 • stomihjelpemidler
 • ortopedisk fottøy eller fotinnlegg
 • høreapparater
 • spesiell bekledning
 • synshjelpemidler

Ved bevilgning av noen hjelpemidler, som for eksempel ortopedisk fottøy, er det egenandel. 

Du må søke kommunen før du kjøper, og du kan få støtte til det best egnede og billigste hjelpemiddelet. Ønsker du et dyrere hjelpemiddel, må du selv betale tilleggsutgiften.

Det er gratis for deg å låne hjelpemiddelet av kommunen, og din egen økonomi har ikke innflytelse på om du kan få tilskudd, eller hvor mye du kan få. Tilskuddet er skattefritt.

Du kan få nærmere opplysninger hos kommunen din. Se lenke nederst i teksten.

Hjelpemidler til jobb eller sysselsettingsrettede tilbud

Hvis du har en funksjonsnedsettelse som medfører barrierer i forbindelse med arbeid, utdanning eller et sysselsettingsrettet tilbud, har du mulighet for å få støtte til hjelpemidler. Du kan få støtten som utlån eller tilskudd.

Hjelpemidler kan være:

 • arbeidsredskaper (for eksempel spesialtelefon eller ergonomisk stol)
 • mindre arbeidsplassinnretninger (for eksempel rampe)
 • undervisningsmateriale (for eksempel IT-hjelpemidler til personer med dysleksi)

Blant betingelsene er at:

 • hjelpemiddelet er av avgjørende betydning for at du kan delta i det sysselsettingsrettede tilbudet, oppnå/opprettholde sysselsetting eller drive selvstendig virksomhet, og/eller at hjelpemiddelet kompenserer for begrensningen i arbeidsevnen din 
 • hjelpemiddelet ikke er vanlig forekommende på arbeidsplassen eller utdanningsinstitusjonen din
 • utgiften går ut over det arbeidsgiveren eller utdanningsinstitusjonen din forutsettes å skaffe

Du må kontakte jobbsenteret i kommunen for å få nærmere opplysninger. Se lenke nederst i teksten.

Helsetillegg for pensjonister

Pensjonister har mulighet for å søke om alminnelig eller utvidet helsetillegg (“helbredstillæg”) hos kommunen. Alminnelig helsetillegg omfatter tilskudd til tannlege, reseptpliktig medisin, høreapparat, fysioterapi, fotterapi, psykologhjelp og/eller kiropraktor. Utvidet helsetillegg gir tilskudd til tannproteser, briller og/eller fotbehandling. Det er økonomien din som avgjør størrelsen på tilskuddet.

Du kan få nærmere opplysninger hos kommunen din. Se lenke nederst i teksten.

Hva skal du gjøre hvis du får støtte fra et nordisk land og flytter til Danmark?

Hvis du får støtte til hjelpemidler i et annet nordisk land før du flytter til Danmark, vil du ofte måtte søke om støtte i Danmark i stedet for i landet du flytter fra. Du bør derfor kontakte myndigheten som har bevilget deg hjelpemidler i landet du flytter fra, og den danske kommunen du ønsker å flytte til, før du flytter. Se lenke nederst i teksten.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte kommunen din.

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.