Støtte til hjelpemidler i Danmark

Blind mand med førerhund og stok på banegård i Danmark

Blind mand med førerhund og stok på banegård i Danmark

Photographer
Yadid Levy/norden.org
Her kan du lese om mulighetene for å få støtte til hjelpemidler hvis du har et langvarig behov, for eksempel hvis du har en funksjonsnedsettelse eller en kronisk sykdom.

Hvis du har lovlig opphold i Danmark og har varig nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne, har du rett til å søke om støtte til hjelpemidler fra det offentlige. Det er kommunen som fatter vedtak om støtte til hjelpemidler.

Hjelpemidler i hverdagen

Hvis du eller barnet ditt har et varig fysisk eller psykisk handikap som kan avlastes med hjelpemidler i hverdagen, kan du søke kommunen din om å låne et hjelpemiddel eller om et tilskudd til at du kan kjøpe det selv.

Kommunen din kan gi støtte til hjelpemidler, visse forbruksgoder og endringer eller bytte av bolig hvis du har varig nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Formålet er at du skal kunne føre en så normal og selvstendig tilværelse som mulig selv om du har et handikap.

Det har ingen betydning hvorfor funksjonsevnen er nedsatt. Det kan være medfødt eller ha oppstått senere etter sykdom eller ulykke. Det er ikke diagnosen som er avgjørende, men følgene av lidelsen.

Kommunen skal yte støtte til et hjelpemiddel hvis hjelpemiddelet i vesentlig grad:

 • kan avhjelpe de varige følgene av din nedsatte funksjonsevne
 • kan lette dagliglivet i hjemmet ditt
 • er nødvendig i arbeidslivet ditt

Hjelpemidler kan være tekniske hjelpemidler som for eksempel:

 • ganghjelpemidler
 • rullestoler
 • spesielle senger
 • mindre hjelpemidler til kjøkken eller bad

Hjelpemidler kan være kroppsbårne som for eksempel:

 • støttekorsett
 • arm- eller beinproteser
 • brystprotese
 • parykk (ved varig hårtap)
 • stomihjelpemidler
 • ortopedisk fottøy eller fotinnlegg
 • høreapparater
 • spesiell bekledning
 • synshjelpemidler

Ved bevilgning av noen hjelpemidler, som for eksempel ortopedisk fottøy, er det egenandel. 

Du må søke kommunen før du kjøper, og du kan få støtte til det best egnede og billigste hjelpemiddelet. Ønsker du et dyrere hjelpemiddel, må du selv betale tilleggsutgiften.

Det er gratis for deg å låne hjelpemiddelet av kommunen, og din egen økonomi har ikke innflytelse på om du kan få tilskudd, eller hvor mye du kan få. Tilskuddet er skattefritt.

Du kan få nærmere opplysninger hos kommunen din. Se lenke nederst i teksten.  

Hjelpemidler til jobb og utdanning

Hvis du har en funksjonsnedsettelse som medfører barrierer i forbindelse med arbeid, utdannelse eller et tilbud etter lov om aktive sysselsettingstiltak, kan du få bevilget hjelpemidler. Støtten kan bevilges som utlån eller tilskudd.

Hjelpemidler kan være:

 • undervisningsmateriale
 • arbeidsredskaper 
 • mindre arbeidsplassinnretninger 

Det er en betingelse at:

 • hjelpemiddelet ikke er vanlig forekommende på arbeidsplassen eller utdanningsinstitusjonen din
 • utgiften går ut over det din arbeidsgiver forutsettes å skaffe
 • hjelpemiddelet er av avgjørende betydning for at du kan delta i tilbudet, opprettholde sysselsetting eller selvstendig virksomhet
 • hjelpemiddelet kompenserer for begrensningen i arbeidsevnen din

Du må kontakte jobbsenteret i kommunen for å få nærmere opplysninger. Se lenke nederst i teksten.

Helsetillegg for pensjonister

Pensjonister har mulighet for å søke kommunen om alminnelig eller utvidet helsetillegg (helbredstillæg) til medisin, tannlege, høreapparat, fysioterapi, fotterapi, psykologhjelp og kiropraktorbehandling. Det er økonomien din som avgjør om du kan få tilskudd.

Du kan få nærmere opplysninger hos kommunen din. Se lenke nederst i teksten.

Hva skal du gjøre hvis du får støtte fra ett nordisk land og flytter til Danmark?

Hvis du skal flytte til Danmark fra et annet nordisk land og får støtte der til hjelpemidler, vil du ofte måtte søke om støtte i Danmark i stedet for i landet du flytter fra. Du bør derfor kontakte myndigheten som har bevilget deg hjelpemidler i landet du flytter fra, og den danske kommunen du ønsker å flytte til, før du flytter. Se lenke nederst i teksten.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte kommunen din.  

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.