Stöd till hjälpmedel på Grönland

Børn med funktionsnedsættelse
Fotograf
Victoria Henriksson
Här kan du läsa om möjligheterna att få stöd till hjälpmedel på Grönland om du har ett långvarigt behov, till exempel om du har en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom.

Om du bor eller vistas på Grönland och har ett långvarigt behov av hjälpmedel har du samma rätt att ansöka om stöd från det offentliga som grönlänningarna.

Vilka hjälpmedel kan man ansöka om stöd till?

I den grönländska lagen preciseras inte vilka hjälpmedel man kan ansöka om stöd till. Det regleras enligt kungörelsen om stöd till personer med funktionsnedsättning.

Det är kommunstyrelserna som beviljar stöd för inköp av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning om de anser att

  • hjälpmedlet avsevärt kan minska följderna av funktionsnedsättningen
  • hjälpmedlet avsevärt kan underlätta personens vardag
  • hjälpmedlet är nödvändigt för att personen ska kunna utföra ett arbete eller annan sysselsättning.

Hjälpen kan beviljas som stöd för inköp av dyrare hjälpmedel eller som ett lån av fysiska hjälpmedel. Kommunen är dessutom skyldig att ge råd om val av hjälpmedel och vägledning i användningen av hjälpmedlet. Det är också kommunen som ska stå för kostnaderna för underhåll och reparation av hjälpmedlet.

Om du är anhörig till någon med funktionsnedsättning har du rätt till råd och vägledning samt kurser i hur du kan hjälpa personen med funktionsnedsättning.

Var kan du hitta mer information om villkor och ansökan?

Du ska i regel ansöka om hjälpmedel hos kommunens socialförvaltning. Om du studerar ska du kontakta din skola.

Om du har ett barn i grundskolan är det skolan som ska ombesörja de flesta hjälpmedlen, men kommunen kan stå för vissa hjälpmedel genom lagen om stöd till personer med funktionsnedsättning. Detsamma gäller om du har barn i barnomsorgen som behöver hjälpmedel.

Vad ska du göra om du får stöd från ett nordiskt land och flyttar till ett annat?

Hjälpmedel och tilldelning av hjälpmedel på Grönland sker i kommunal regi. När du flyttar ska du därför kontakta den kommun du flyttar till. Där kan du ansöka om stöd till hjälpmedel.

Endast personer bosatta på Grönland kan tilldelas hjälpmedel på Grönland. Om du flyttar till Grönland och har en funktionsnedsättning bör du ta med din journal med utredningar, hälsodokument och läkarintyg. Detsamma gäller om du flyttar från Grönland till ett annat nordiskt land.

Vad ska du göra om du vistas tillfälligt på Grönland?

Lagen om stöd till personer med funktionsnedsättning gäller endast personer bosatta på Grönland. Om du ska vistas tillfälligt på Grönland ska du därför kontakta Socialstyrelsen.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Om du har några specifika frågor om att ansöka om stöd till hjälpmedel ska du kontakta din kommuns socialförvaltning.

Om du har allmänna frågor om hjälpmedel på Grönland ska du kontakta Socialstyrelsen.

Om du söker råd och vägledning om funktionsnedsättning kan du kontakta Pissassarfik (Handikappcentret), som ligger under Socialstyrelsen.

Om du söker information om personer med funktionsnedsättning på Grönland, eller har frågor om ärendehantering eller klagomål om kommunala beslut, kan du kontakta Tilioq (Handikapptalespersonen).

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.