Utbildning

Här hittar du information om utbildningssystemet, antagning, studiestöd och omräkning av betyg.

Foto: Barn, Nuuk centrum, Grönland

Grundskola på Grönland

Unge i Norden - Grønland

Gymnasie- och yrkesutbildningar på Grönland

Universitetet i Nuuk

Högre utbildning på Grönland

Grönland/Greenland

Studiestöd på Grönland

Barn på rast, Hans Lynge skolan, Nuuk

Det grönländska utbildningssystemet

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbets- och uppehållstillstånd på Grönland

Grönland

Stöd till hjälpmedel på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.