Utbildning

Här hittar du information om utbildningssystemet, antagning, studiestöd och omräkning av betyg.

Studerende på bibliotek

Nordiska utbildningsavtal och -program

Børn med funktionsnedsættelse

Stöd till hjälpmedel på Grönland

Young people in Nuuk

Studiestöd på Grönland

Unge i Norden - Grønland

Gymnasie- och yrkesutbildningar på Grönland

Young people in Nuuk

Högre utbildning på Grönland

Foto: Barn, Nuuk centrum, Grönland

Grundskola på Grönland

Foto: Rastvakt, Qinngorput, Nuuk, Grönland

Det grönländska utbildningssystemet

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbets- och uppehållstillstånd på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.