3000 nordiska publikationer tillgängliga via Open Access

26.03.14 | Nyhet
Dagfinn Høybråten
Photographer
Anna Gran
Nordiska ministerrådet lanserar en ny öppen plattform för forskningsresultat och rapporter som tas fram inom det officiella samarbetet i Norden.

Alla publikationer som framöver ges ut och finansieras av ministerrådets sekretariat och institutioner, ska vara Open Access, det vill säga tillgängliga för gratis nedladdning. Plattformen innehåller i dagsläget cirka 3000 publikationer.

- Nordiska ministerrådet är genom sina projekt och institutioner starkt engagerade i kunskapsutveckling på bred front. Genom Open Access tillgängliggör vi bredden av den kunskap vi tar fram och bidrar på detta sätt till ett starkare fundament för fortsatt innovation, både inom och utanför det nordiska samarbetet, säger, Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare.


Plattformen innehåller publikationer som ges ut av Nordiska ministerrådet, NordForsk, Nordisk Innovation, Nordisk Energiforskning, Nordiska högskolan för hälsovetenskap, Nordicom, Nordregio och Nordens välfärdscenter.

Publikationer kan sökas på svenska, norska och engelska. Plattformen drivs av Uppsala universitetsbibliotek.

http://norden.diva-portal.org