Avtal om skatteinformation med Hong Kong Kina

22.08.14 | Nyhet
Nu är ännu ett internationellt avtal klart om informationsutbyte på skatteområdet, denna gång med Hong Kong Kina. För Nordens del är det nummer 44 i ordningen.

Sedan 2007 har ett unikt nordiskt projekt förhandlat fram en rad avtal med finanscentra runt om i världen. Avtalet med Hong Kong Kina, som undertecknades vid en ceremoni på den isländska ambassaden i Paris, är det 44:e i ordningen, och det gör det möjligt för skattemyndigheterna i de nordiska länderna och Hong Kong Kina att efterfråga och erhålla skatteinformation rörande både bolag och individer.

De tidigare avtalen är slutna mellan ett finanscentrum och samtliga nordiska länder samt Grönland, Färöarna och Åland. När det gäller det nu aktuella avtalet har Finland och Hong Kong Kina långt framskridna diskussioner om ett dubbelbeskattningsavtal, som kommer att innehålla en bestämmelse om informationsutbyte.

Länderna och Hong Kong Kina åtar sig nu att uppfylla det så kallade Globala Forumets krav på transparens och informationsutbyte, samt att bekämpa skattebrott på global basis.

Av konstitutionella skäl undertecknas avtalen på bilateral nivå, och de träder i kraft när de har ratificerats av respektive riksdag (parlament).