Berätta om din syn på nordisk kommunikation om hållbar utveckling

30.11.16 | Nyhet
Børn på cykler på Island
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Nordiska ministerrådet utvecklar ett program för uppföljning av den internationella 2030-agendan för hållbar utveckling, och som en del av detta även sin kommunikation kring hållbar utveckling. Hjälp till i arbetet genom att svara på en kort enkät!

Insatser som stöder de globala hållbarhetsmålen är högt prioriterade i alla de nordiska länderna och är centrala i det nordiska samarbetet. Aktiv involvering av olika aktörer i arbetet ingår i Nordiska ministerrådets strategi för hållbar uteckling.

Syftet med enkäten är att kartlägga synpunkter på kommunikationen kring hållbar utveckling i de nordiska länderna och förslag på hur den kunde utvecklas. Det tar endast ett par minuter att besvara enkäten.

Svara på enkäten på svenska eller finska

Svara på enkäten på engelska

 

 

 

Kontakt