Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Berätta om din syn på nordisk kommunikation om hållbar utveckling

30.11.16 | Nyhet
Børn på cykler på Island
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Nordiska ministerrådet utvecklar ett program för uppföljning av den internationella 2030-agendan för hållbar utveckling, och som en del av detta även sin kommunikation kring hållbar utveckling. Hjälp till i arbetet genom att svara på en kort enkät!

Insatser som stöder de globala hållbarhetsmålen är högt prioriterade i alla de nordiska länderna och är centrala i det nordiska samarbetet. Aktiv involvering av olika aktörer i arbetet ingår i Nordiska ministerrådets strategi för hållbar uteckling.

Syftet med enkäten är att kartlägga synpunkter på kommunikationen kring hållbar utveckling i de nordiska länderna och förslag på hur den kunde utvecklas. Det tar endast ett par minuter att besvara enkäten.