De nordiska länderna uppmanar till ökat fokus på transportutsläpp i en uppföljning på COP21

15.12.15 | Nyhet
Som en uppföljning på COP21 har de nordiska miljö- och klimatministrarna publicerat ett uttalande där de uppmanar till ökat fokus på utsläpp från transportsektorn, därunder sjöfart och flygtransport.

De nordiska ministrarna möttes under COP21 till ett informellt ministermöte i den nordiska COP21-paviljongen, och som en uppföljning på det historiska Parisavtalet har de publicerat följande uttalande:

 

"Vi, de nordiska ministrarna för klimat och miljö, välkomnar att man i Paris har tagit det viktiga beslutet att ingå ett globalt hållbart avtal om att bekämpa klimatförändringar. De nordiska länderna kommer att fortsätta sin ambitiösa klimatpolitik med målet att förändra våra samhällen till mycket energieffektiva, koldioxidsnåla och klimattåliga ekonomier.

Vi har dock konstaterat att utsläppen från internationell transport inte behandlas specifikt i Parisavtalet. Utsläppen från internationell transport förutspås växa med 50-250 % fram till 2050. Om åtgärder inte vidtas mot detta, kommer det att underminera andra sektorers insatser för att stanna under en stigning på 2°C.

De nordiska länderna understryker vikten av att begränsa och reducera utsläppen från internationell transport, och vi kommer att fortsätta arbetet för att uppnå detta mål genom Organisationen för internationell civil luftfart och Internationella sjöfartsorganisationen."

 

De nordiska länderna hade en gemensam paviljong under COP21, med Nordiska ministerrådet som värd. För mer information om de nordiska aktiviteterna på FN:s klimattoppmöte, se www.norden.org/cop21