De ökar takten för att erkänna examina

02.11.16 | Nyhet
Reykjavik-deklarationen
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
De nordiska länderna tänker bli först i Europa med att per automatik erkänna varandras högskoleexamina. När sju nordiska utbildningsministrar var samlade i Köpenhamn idag reviderade de Reykjavikdeklarationen.

Utbildningsministrarna träffades i samband med Nordiska rådets session i Köpenhamn den 2 november, och uppdaterade då Reykjavikdeklarationen från 2004.

I ett drygt decennium har deklarationen väglett länderna i arbetet med att ömsesidigt erkänna utbildningsbevis för nordbor och personer som flyttar till Norden.

Examen ska ge behörighet överallt

Det handlar alltså om vilken behörighet en examen från ett land ger, för den som söker jobb eller utbildning i ett annat. 

Under den här tiden har länderna tillsammans utarbetat en praxis för att bedöma utbildningar. Ambitionen är nu att göra samarbetet så effektivt att Norden har möjlighet att bli pionjär i EU inom området för automatsikt erkännande.

Som ett exempel på lyckat samarbete kan nämnas Nordic-Baltic Recognition Manual, som underlättar i erkännandet av examina mellan Norden och Baltikum. Ett annat exempel är samarbetet kring utbildningsbevis från Latinamerika eller Mellanöstern.

Främja rörlighet

I år har Finland som ordförande i Nordiska ministerrådet haft mobilitet i Norden och integration av nyanlända som två prioriterade politikområden. 

Tanken med den reviderade Reykjavikdeklarationen är att den ska underlätta både för infödda och nya nordbor att jobba och studera i Norden.

Erkännande av examen är nära förknippat med ett bredare erkännande av kompetenser.

Åtta underskrifter

Den reviderade Reykjavikdeklarationen undertecknades inte bara av de fem nordiska ländernas utbildningsministrar, utan även av deras kollegor från Färöarna, Grönland och Åland. 

- Det har skett mycket även på Färöarna sedan deklarationen skrevs, vi administrerar utbildningsområdet till 100 procent. Det är viktigt för oss att gå i takt med alla de andra länderna i Norden och EU. Vi vill att Färöiska unga ska kunna studera i andra länder, och att andra länders ungdomar ska kunna studera hos oss, säger Rigmor Dam, utbildnings- och forskningsminister på Färöarna.

 

 

Kontakt