- Et strategisk nordisk samarbeid er helt nødvendig

23.01.17 | Nyhet
Frank Bakke-Jensen
Photographer
Utenriksdepartementet
- Vi tar over formannskapet i Nordisk ministerråd i en tid hvor verden er i sterk endring. Et strategisk nordisk samarbeid er helt nødvendig, og et fortrinn for alle de nordiske landene, sier nordisk samarbeidsminister fra Norge, Frank Bakke-Jensen, som i dag lanserte Norges formannskap i det nordiske regjeringssamarbeidet.

Hvordan det nordiske samarbeidet kan bidra til bærekraftig vekst og innovasjon i Arktis, var tema for lanseringen som også den svenske utenriksministeren og nordisk samarbeidsminister, Margot Wallström, deltok på sammen med den danske likestillingsministeren og nordisk samarbeidsminister, Karen Ellemann. Generalsekretæren i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten, var også med på lanseringen som fant sted i Tromsø under Arctic Frontiers.

Høy prioritet

Norden er verdens 11 største økonomi, og har til sammen 27 millioner innbyggere. Et tett og velfungerende nordisk samarbeid er viktig for Norge og høyt prioritert av regjeringen.

Et tett og velfungerende nordisk samarbeid er viktig for Norge og høyt prioritert av regjeringen.


 

Formannskapet i Nordisk ministerråd varer i ett år av gangen, og veksler mellom de fem nordiske landene. Det landet som innehar formannskapet utformer et program som veileder det nordiske samarbeidet gjennom året.

Et utadvendt formannskap

Det norske formannskapsprogrammet er inndelt i tre hovedspor:

  1. 1.       Norden i omstilling
  • Vi skal fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og helsesamarbeid.
  1. 2.       Norden i Europa
  • Vi skal arbeide for å styrke vårt samarbeid om europapolitikk. En sterk nordisk stemme i den europeiske debatten tjener både Europa og Norden.
  1. 3.       Norden i verden
  • Vi skal videreutvikle det nordiske, strategiske partnerskapet i utenrikspolitikken.

Norden i omstilling

- Omstillingen som Norden står overfor de neste tiårene blir krevende. Under vårt formannskap vil vi sikre at det nordiske samarbeidet skaper resultater for oss som bor i Norden. Vi vil derfor samarbeide med våre nordiske kollegaer om sentrale samfunnsutfordringer som digitalisering og grønn økonomi, sier nordisk samarbeidsminister Bakke-Jensen.

Mer informasjon om nordisk samarbeid, og det norske formannskapet finnes på regjeringen.no/norden2017
#norden2017

- Et styrket nordisk samarbeid er et naturlig svar på en global utvikling som blir stadig mindre forutsigbar. Sammen skal vi videreutvikle Norden som verdens mest integrerte region, sier statsminister Erna Solberg i denne videoen hvor hun snakker om det nordiske samarbeidet.