Hedersdoktor i det fria ordets tjänst

13.06.14 | Nyhet
Ulla Carlsson, professor och direktör för NORDICOM har blivit hedersdoktor vid Tammerfors universitet i Finland. Hon tilldelades utmärkelsen vid en ceremoni på den svenska nationaldagen, den 6 juni.

Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning, NORDICOM, har som uppdrag att sprida kunskap om medie- och kommunikationsforskningen samt medieutvecklingen i de nordiska länderna. Institutionen är placerad vid Göteborgs universitet, och där har Ulla Carlsson verkat i många år.

Länk: http://www.nordicom.gu.se/sv

För exceptionella bidrag till medieutvecklingen både i Norden och i omvärlden samt för de extraordinära ansträngningar hon gjort för att bygga den institutionella struktur som är nödvändig för att uppnå kunskapen, tilldelas Ulla Carlsson titeln Hedersdoktor i samhällsvetenskap vid Tammerfors universitet.

Utnämningen är en belöning för ett hårt och framgångsrikt arbete för det fria ordet, och Ulla är både stolt och glad.  

- Det är verkligen en stor ära att bli hedersdoktor vid Tammerfors universitet, att få ett sådant erkännande för nordiskt samarbete med betoning på den nordiska institutionens värde. Efter många års arbete med Norden som bas är det min övertygelse att konstruktivt nordiskt samarbete kan både stimulera och förbättra nationellt arbete och stärka de nordiska länderna på europeiska och internationella arenor – inte minst utifrån ett demokratiperspektiv – det är det nordisk nytta handlar om."