Kulturministrarna diskuterade nordiska mediers framtid i den globala konkurrensen

01.11.17 | Nyhet
Kulturministrar
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Vid sitt möte i Helsingfors på onsdagen diskuterade de nordiska ministrarna utifrån en ny politisk utredning möjliga mediepolitiska initiativ, mediestöd och regleringar som kan framtidssäkra en nordisk mediepolitisk modell i hård global konkurrens.

– Vi hade en bra debatt om vilka mediepolitiska instrument och möjligheter till stöd vi kan använda för att säkerställa ett hållbart, pluralistiskt medielandskap med public service-kanaler, privatägda medier och globala internetmedier i framtiden samt hur vi kan underlätta innovation och utveckling så att medierna kan hitta hållbara affärsmodeller, sa den norska kulturministern Linda Hofstad Helleland efter mötet med sina nordiska kollegor.

Nordisk mediemodell och globala aktörer

Den politiska utredningen ”Den nordiska mediemodellen och de globala aktörerna” har utarbetats för Nordiska ministerrådet av den oberoende danska tankesmedjan Mandag Morgen. Den ger en översikt över det gångna årets viktigaste analyser, rapporter och utlåtanden om medieutvecklingen, särskilt de globala aktörernas inflytande över den nordiska mediemarknaden. Ministrarna diskuterade rapportens förslag till ett antal politiska åtgärder: mediepolitiska instrument, mediestöd, medieansvar för globala aktörer, konkurrensrättsliga instrument, skatter och kvoter. Framtiden för public service-institutionerna ska tas upp vid det kommande kulturministermötet våren 2018.

Nordiska filmer på en digital marknad

Digitalisering och globalisering är en stor utmaning även för den nordiska filmindustrin. Ministrarna diskuterade nordiska filmers utmaningar med finansiering, tillgänglighet och synlighet på en digital marknad. Ministrarna granskade slutsatserna från seminariet ”Den nordiska bron – hur kan vi lyfta fram det nordiska innehållet i den digitala tidsåldern?” i Haugesund i augusti och bad Nordiska ministerrådets generalsekreterare undersöka olika alternativ för att utöka finansieringen av nordisk filmproduktion så att flera nordiska filmer kan nå ut till tittarna både i Norden och internationellt.

Nordic Matters

Kulturministrarna utbytte erfarenheter från den nordiska festivalen Nordic Matters på Southbank Centre i London, som varar hela 2017. Man har inlett en utvärdering av kultursatsningen, som leds av Kulturanalys Norden. Hittills har publikintresset varit stort och programmet omfattande med många nordiska konstnärer och kulturaktörer. Festivalen har också fått stor uppmärksamhet i medierna. Nordic Matters och gemensamma nordiska kultursatsningar utomlands var på dagordningen även vid ministrarnas samrådsmöte med Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur.

Förtroendet för medierna

Ministrarna hade också en konstruktiv debatt med politikerna från Nordiska rådet om de nordiska medborgarnas förtroende för medierna. De diskuterade vilka politiska instrument man kan vidta för att upprätthålla och stärka förtroendet som är en grundläggande värdering och förutsättning för yttrandefrihet och öppna demokratiska samhällen i Norden.

– När lögner och osanningar förkläs till nyheter och sprids i sociala medier, så bidrar det till att undergräva föreställningen om en objektiv sanning. Det bidrar också till att så tvivel om mediernas trovärdighet och urholka allmänhetens förtroende för medier som garanter för ett öppet och upplyst offentligt samtal. Därför är det så viktigt att stå emot de starka krafter som arbetar för att urholka människors förtroende för medierna, sa den norska kulturministern Linda Hofstad Helleland.

Ministrarna är överens om att arbetet med att öka allmänhetens mediekompetens och förmåga till källkritik ska prioriteras framöver. Samtidigt vill ministrarna stödja och bidra till ett ökat samarbete mellan de nordiska medieföretagen samt fortsätta vara en stark nordisk röst i det europeiska arbetet mot fejknyheter och för press- och yttrandefrihet.