Nordiska ministrar står upp för kvinnors yttrandefrihet och sexuella rättigheter

09.03.16 | Nyhet
CSW event 2014
Fotograf
UN Photo/Paulo Filgueiras
Nästa vecka åker sex nordiska jämställdhetsministrar till New York för att delta i FN:s kvinnokommission, CSW. Där kommer de att tala med en röst för att kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter ska stärkas i världen.

På måndag den 14 mars öppnar det största mellanstatliga organet för att stärka jämställdheten i världen, CSW, Commission on the status of Women.

CSW samlar årligen många tusen deltagare, och de nordiska regeringarna reser dit med delegationer där både experter och frivilligorganisationer ingår.  

Expertpanel om näthat

Nytt för i år är att jämställdhetsministrarna vill bidra till den den internationella debatten om sexistiskt näthat. De har utsett en panel av nordiska experter som följer med till CSW. Här ingår aktivisten Emma Holten, forskaren Anine Kierulf, skribenten Thordis Elva, projektledaren Johnny Lindqvist och parlamentarikern Nasima Razmyar.

 - Kvinnors frigörelse blir aldrig verklig om vi inte säkrar deras rätt att yttra sig utan rädsla för trakasserier och förföljelse. Utan yttrandefrihet finns ingen frigörelse. I detta avseende är den digitala sfären en enorm barriär. För kvinnor så väl som för minoriteter, säger Emma Holten.

Norden pådrivande

Huvudtemat för årets CSW-möte är hur kvinnokommissionen kan bidra till att uppnå de 17 mål för hållbar utveckling som världens länder enades om 2015.

  • 17 Goals to Transform Our World (FN)

Alla de nordiska länderna kommer att vara starkt pådrivande för att kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter ska finnas med i mötets slutdokument. 

- Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är grundläggande för jämställdhet och stärkandet av kvinnors och flickors egenmakt, säger Åsa Regnér, jämställdhetsminister i Sverige. 

Hållbarhet förutsätter jämställdhet

Ministrarna kommer att tala om jämställdhet som en katalysator för att nå övriga hållbarhetsmål. Ministrarna lyfter särskilt fram jämställdhetens betydelse för att nå målen ”god utbildning”, ”god hälsa och välmående”, ”minskad ojämlikhet” och ”ett anständigt arbetsliv och ekonomisk tillväxt”.

Finlands jämställdhetsminister Juha Rehula kommer att tala om de nordiska erfarenheterna av att sträva mot ett anständigt arbetsliv:

 - Lika tillgång till anständigt arbete, och lika lön för likvärdigt arbete, är hörnstenar för en hållbar framtid. Möjligheten att kombinera arbete och familjeliv för båda föräldrarna är en viktig faktor för att säkra kvinnors deltagande i arbetslivet. Detta är något som förenar oss i Norden, säger Juha Rehula.   

De nordiska CSW-eventen startar onsdagen den 16 mars, då de nordiska jämställdhetsministrarna medverkar i en paneldebatt i FN-högkvarteret, kl 11.30-12.45 lokal tid (startar 17.30 svensk tid) 

Eventet kommer att vara tillgängligt på FN:s webb-tvsida:

På fredag, den 18 mars, framträder den nordiska expertpanelen under rubriken Fighting Sexism and Hate Speech Online - a Nordic Panel of experts kl 11.30-12.45 lokal tid (startar kl 17.30 svensk tid)

Även denna debatt går att följa live eller i efterhand på FN:s tv-sajt.

 

Kontakt