Nordiske ministre kjemper for kvinners ytringsfrihet og seksuelle rettigheter

09.03.16 | Nyhet
CSW event 2014
Fotograf
UN Photo/Paulo Filgueiras
Neste uke drar seks nordiske likestillingsministre til New York for å delta i FNs kvinnekommisjon, CSW. Der kommer de til å tale med én stemme for at kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter skal styrkes i verden.

Mandag 14. mars åpner det største mellomstatlige organet for å styrke likestillingen i verden, CSW, Commission on the Status of Women.

CSW samler årlig mange tusen deltakere, og de nordiske regjeringene reiser dit med delegasjoner der både eksperter og frivillige organisasjoner inngår.  

Ekspertpanel om netthat

Nytt av året er at likestillingsministrene vil bidra til den internasjonale debatten om sexistisk netthat. De har utpekt et panel av nordiske eksperter som blir med til CSW. Her inngår aktivisten Emma Holten, forskeren Anine Kierulf, skribenten Thordis Elva, prosjektlederen Johnny Lindqvist og parlamentarikeren Nasima Razmyar.

 – Kvinners frigjøring blir aldri virkelighet hvis vi ikke sikrer deres rett til å ytre seg uten frykt for trakassering og forfølgelse. Uten ytringsfrihet finnes det ingen frigjøring. I så måte er den digitale sfæren en enorm barriere. For kvinner så vel som for minoriteter, sier Emma Holten.

Norden en pådriver

Hovedtemaet for årets CSW-møte er hvordan kvinnekommisjonen kan bidra til å oppnå de 17 målene for bærekraftig utvikling som verdens land ble enige om i 2015.

  • 17 Goals to Transform Our World (FN)

Alle de nordiske landene kommer til å være pådrivere for at kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter skal være med i sluttdokumentet fra møtet. 

– Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er grunnleggende for likestilling og styrking av kvinners og jenters egenmakt, sier Åsa Regnér, likestillingsminister i Sverige. 

Bærekraft forutsetter likestilling

Ministrene kommer til å snakke om likestilling som en katalysator for å nå andre bærekraftmål. Ministrene framhever spesielt likestillingens betydning for å nå målene "god utdanning", "god helse og velferd", "redusert ulikhet" og "et anstendig arbeidsliv og økonomisk vekst".

Finlands likestillingsminister Juha Rehula kommer til å snakke om de nordiske erfaringene med å arbeide for et anstendig arbeidsliv.

 – Lik tilgang til anstendig arbeid, og lik lønn for likeverdig arbeid, er hjørnesteiner for en bærekraftig framtid. Muligheten til å kombinere arbeid og familieliv for begge foreldre er en viktig faktor for å sikre kvinners deltakelse i arbeidslivet. Dette er noe som forener oss i Norden, sier Juha Rehula.   

De nordiske CSW-eventene starter onsdag 16. mars, da de nordiske likestillingsministrene medvirker i en paneldebatt i FNs hovedkvarter kl. 11.30–12.45 lokal tid (starter 17.30 norsk tid). 

Eventet kommer til å være tilgjengelig på FNs nett-tv-side:

Fredag 18. mars opptrer det nordiske ekspertpanelet under tittelen Fighting Sexism and Hate Speech Online – a Nordic Panel of experts kl. 11.30–12.45 lokal tid (starter kl 17.30 norsk tid).

Også denne debatten kan følges direkte eller i ettertid på FNs tv-nettsted.

 

Kontakt