Nordiska rådet presenterar initiativ mot antibiotikaresistens

04.04.17 | Nyhet
Whitepaper 12 initiatives
Under Nordiska rådets temasession i Stockholm presenterade parlamentarikerna i Nordiska rådet en vitbok som innehåller tolv konkreta förslag till nya nordiska initiativ i kampen mot antibiotikaresistens.

– Antibiotikaresistens är ett ämne som har engagerat mig sedan jag var jordbruksminister i slutet av 90-talet, och under hela min tid i det nordiska samarbetet. Detta är en av de allra viktigaste frågorna i vår tid, därför är jag mycket glad över att Nordiska rådet i dag lägger fram en helhetsplan med konkreta förslag för att bekämpa antibiotikaresistens, säger Henrik Dam Kristensen från Danmark, som under två perioder har varit president i Nordiska rådet.

Parlamentarikerna vill ha en långsiktig nordisk strategi

Antibiotikaresistens kräver sektorsövergripande krafttag nationellt, regionalt och internationellt. Alla relevanta sektorer måste involveras i en samordnad insats, och problemet kan inte lösas utan riktade politiska åtgärder.

Nordiska rådet vill ha en långsiktig nordisk strategi med följande mål:

  • att minska behovet av antibiotikabehandling genom vaccination och förebyggande av smittfara
  • att begränsa användningen av antibiotika för behandling av människor och djur
  • att samla in kunskap om spridningsmönster för och utbredning av antimikrobiell resistens samt om optimal användning av befintlig antibiotika och vaccin
  • att säkerställa incitament för utveckling av ny hälsoteknologi, innovativ medicin och vaccin.
– Det finns ett brett stöd i Nordiska rådet för att driva denna fråga vidare både i Norden och internationellt. Antibiotikaresistens är ett mycket allvarligt problem, och Norden ligger i framkant när det gäller att begränsa användningen. Därför har vi mycket att bidra med, säger Staffan Danielsson från Sverige, ledamot i Nordiska rådet.

Norden i enad kamp mot antimikrobiell resistens

Vitboken finns tillgänglig på danska och engelska:

– Att begränsa antibiotikaanvändningen, och överhuvudtaget ha en kritisk och restriktiv inställning till medicin, är bara ett av de tolv förslagen som finns i Nordiska rådets vitbok i kampen mot antibiotikaresistens. Vitboken innehåller ett antal bra och konkreta förslag, och det gläder mig att Nordiska rådet i dag har antagit detta, säger Bente Stein Mathisen, chef för utskottet för välfärd i Norden.