Nordisk råd presenterer initiativer mot antibiotikaresistens

04.04.17 | Nyhet
Whitepaper 12 initiatives
Under Nordisk råds temasesjon i Stockholm presenterte parlamentarikerne i Nordisk råd en ”hvit bok” som skisserer 12 konkrete forslag til nye nordiske initiativer i kampen mot antibiotikaresistens.

- Antibiotikaresistens er et tema som har engasjert meg siden jeg var jordbruksminister på slutten av 90-tallet, og i hele min tid i det nordiske samarbeidet. Dette er et av de aller viktigste spørsmålene i vår tid, derfor er jeg svært glad for at Nordisk råd i dag legger frem en helhetlig plan for bekjempelse av antibiotikaresistens med konkrete forslag, sier Henrik Dam Kristensen fra Danmark, som i to perioder har vært president i Nordisk råd.

Parlamentarikerne vil ha en langsiktig nordisk strategi

Antibiotikaresistens krever et tverrsektorielt krafttak nasjonalt, regionalt og internasjonalt. Alle relevante sektorer må involveres i en koordinert innsats, og problemet kan ikke løses uten målrettet politisk handling.

Nordisk råd vil ha en langsiktig nordisk strategi med følgende målsettinger:

  • Reduksjon av behovet for antibiotikabehandling gjennom vaksinasjon og forebyggelse av smittefare
  • Begrensing av bruken av antibiotika til behandling av mennesker og dyr
  • Innsamling av kunnskap om spredningsmønstre for og utbredelse av antimikrobiel resistens og om optimal bruk av allerede eksisterende antibiotika og vaksiner
  • Sikring av incitamenter til utvikling av ny helseteknologi, innovativ medisin og vaksiner
- Det er bred oppslutning i Nordisk råd om å drive dette spørsmålet videre både i Norden og internasjonalt. Antibiotikaresistens er et dypt alvorlig problem, og Norden ligger i front når det gjelder begrensing av bruken, derfor har vi mye å bidra med, sier Staffan Danielsson fra Sverige, medlem av Nordisk råd.

Norden i samlet kamp mod antimikrobiel resistens

"Den hvite boken" er tilgjengelig på dansk og engelsk:

- Å begrense forbruket av antibiotika, og i det hele tatt ha en kritisk og restriktiv holdning til medisin, er bare ett av de 12 forslagene som finnes i Nordisk råds hvitbok i kampen mot antibiotika resistens. Hvitboken inneholder en rekke gode og konkrete forslag, som det er meg en glede, at Nordisk Råd i dag har vedtatt denne, sier Bente Stein Mathisen, leder av utvalget for velferd i Norden.