Nordiska rådets roll är att skapa nordisk nytta

24.01.18 | Nyhet
Michael Tetzschner og Margot Wallström
Fotograf
Mary Gestrin
Nordiska rådet inledde årets arbete med sitt januarimöte i Stockholm denna vecka. Norge har presidentskapet i rådet i år, och de prioriterade områdena i det norska presidentskapsprogrammet är hållbarhet och trygghet.
I samband med mötet arrangerades också ett seminarium kring cybersäkerhet och digitalisering.

Nordiska rådets president under 2018, Michael Tetzschner, lyfter fram rådets roll som forum för politisk debatt kring aktuella frågor, och strävan att uppnå gemensam nordisk nytta för alla nordbor.

- I linje med det känns det riktigt att vi inleder året med att diskutera digitalisering och cybersäkerhet, säger Tetzschner. Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle idag, och det är viktigt att vi har klara strategier för hur vi tar vara på de möjligheter den ger oss, poängterar Tetzschner.

Utöver samhällssäkerhet lyfter det norska presidentskapsprogrammet också fram hälsoteknologi och patientsäkerhet, utbildning, inkludering och mobilitet, samt olika frågor kopplade till havsmiljö. 

Möjligheten för nordborna att så enkelt som möjligt flytta sig över landsgränserna inom regionen för att arbeta eller studera, hör liksom tidigare till de grundläggande målsättningarna med samarbetet inom Nordiska rådet.

Internationella ärenden finns också på rådets agenda, med utgångspunkt i den internationella strategi som godkändes ifjol. Strategin lägger speciell tyngdvikt på Östersjö- , Arktis- och EU-angelägenheter.

FN:s globala mål för hållbar utveckling nummer 14, ”Hav och marina resurser”, är i centrum under rådets sk. temasession, som hålls i Akureyri på Island i april. 

- Alla de nordiska länderna är kuststater, och det är vår skyldighet att vara föregångare när det gäller en hållbar förvaltning av havet som resurs, säger Michael Tetzschner.

Nordiska rådet består av 87 ledamöter från de fem nordiska länderna, samt Grönland, Färöarna och Åland.