Nordiskt mode ska bli världens mest hållbara

27.04.15 | Nyhet
De nordiske miljøminstre
Fotograf
Michael Funch/Norden.org
Varje nordisk medborgare köper varje år textilier som orsakar koldioxidutsläpp motsvarande en biltur genom Norden, från nordligaste Norge till Danmark. Med en ny handlingsplan för textil gör de nordiska miljöministrarna gemensam front mot föroreningen från mode- och textilbranschen.

Skandinavisk design är redan världsberömd. Nu ska Nordens mode- och textilbransch bli känd som världens mest hållbara. "Vi ska vara ledande inom hållbar design, konsumtion och produktion", lyder visionen i en ny nordisk handlingsplan för textil som de nordiska miljöministrarna presenterade i Köpenhamn i dag.

Målet med handlingsplanen är att mode och textil ska ingå i en cirkulär ekonomi före 2050, där produkternas livstid förlängs och textilfibrerna hålls i ett slutet kretslopp och används om och om igen. Även framtidens kläddesigner spelar en viktig roll i handlingsplanen:

Vi vill bland annat utveckla en nordisk akademi för hållbart mode och design, så att designer i hela Norden kan få utbildning i att designa hållbart. Det ligger dessutom många olika affärsmöjligheter i grönt mode – Norden kan vara med och lösa globala miljöproblem och samtidigt skapa tillväxt och arbetstillfällen, säger Danmarks miljöminister Kirsten Brosbøl.

Stora miljöskador

Mode- och textilbranschen är en av de mest förorenande branscherna i världen. Med sin enorma förbrukning av vatten, energi, kemikalier och besprutningsmedel är den skadlig både för miljön och för de människor som arbetar i den.

Med handlingsplanen gör Norden gemensam front för att lösa problemet.

Vi delar samma fokus på miljö, socialt ansvar och grön tillväxt med våra nordiska grannar. Därför är det naturligt att samarbeta inom mode och textilier. Vi ska skapa hållbara kläder till en cirkulär ekonomi där modet lever länge och textilfibrer används om och om igen, säger Kirsten Brosbøl.

Handlingsplanen för textil, som är ett initiativ från det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet, är första steget på vägen för att göra nordiskt mode till det mest hållbara i världen. Planen består av en rad konkreta, hållbara initiativ och pågår fram till 2017.

Fakta

• Varje invånare i de nordiska länderna köper mellan 13 och 16 kg kläder om året. • 2011 producerades det 34 400 ton textilier i Norden, men utöver det står den nordiska modebranschen för en omfattande textilproduktion i Asien. Den sammanlagda nettoimporten av textilier till Norden var 316 000 ton under 2012.• Mängden vatten som går åt för att producera textilier till en genomsnittlig nordisk konsument varje år är betydligt större än vattenförbrukningen i ett nordiskt hushåll på tre personer. Samtidigt orsakar det koldioxidutsläpp motsvarande en biltur på cirka 200 mil.

Källor: Nordiska ministerrådet och Danmarks Eksportråd.