Ny nordisk rapport: Stockholm den mest dynamiska regionen i Norden

09.02.18 | Nyhet
Idrettsbane
Photographer
Austris Augusts
I en ny jämförelse mellan alla regioner i Norden är Stockholm bäst när det gäller regional potential, däribland ekonomi, demografi och sysselsättning. Västra Götaland och området kring Göteborg står också starkt. Samtidigt har Sverige i dag den högsta sysselsättningsgraden i hela EU.

Stockholm slår Köpenhamn och Oslo som hamnar på andra respektive tredje plats i en ny regional rankning från Nordiska ministerrådet. Generellt sett går det framåt för regioner på Island och Färöarna, medan det går tillbaka i Norge och står allmänt dåligt till i Finland. Danmark är oförändrat i förhållande till den senaste rankningen från 2015.

I en ny rapport från Nordiska ministerrådet, State of the Nordic Region, analyserar man nyckeltal från de nordiska länderna och jämför dem över gränser och regioner. I samband med rapporten utformas ett index för regional potential som visar hur dynamiska de 74 regionerna i Norden är i förhållande till varandra utifrån gängse statistiska parametrar. Och här vinner alltså Stockholmsregionen, i en sammanställning som består av demografiska och ekonomiska nyckeltal.

Sverige sticker också ut på ett antal andra områden. Inte bara står Sverige för den i särklass största invandringen i Norden, landet är också det överlägset mest populära för utländska investeringar. Sett till utländska direktinvesteringar lockade Norden under perioden 2003–2016 nästan 7 procent av de totala investeringarna i Europa, trots att de nordiska länderna endast utgör 4 procent av befolkningen. Av dessa 7 procent gick 3 procent enbart till Sverige.

Samtidigt ligger alla 35 kommuner i Norden med flest asylsökande i Sverige, och det har varit en kraftig ökning av utlandsfödda generellt. Sverige har nu en större andel utlandsfödda än invandrarnationen USA och antalet har ökat från 9,2 procent 1990 till 16,8 procent i dag.

State of the Nordic Region har tagits fram av Stockholmsbaserade Nordregio, Nordiska ministerrådets forskningscenter för regional utveckling och planering, och ges ut vartannat år.

trots en del utmaningar med att integrera invandrare på arbetsmarknaden vinner alltså Stockholm tävlingen om att vara den mest dynamiska regionen i Norden

- Vi ser en riktigt bra utveckling i sysselsättningsgraden i Sverige och trots en del utmaningar med att integrera invandrare på arbetsmarknaden vinner alltså Stockholm tävlingen om att vara den mest dynamiska regionen i Norden, säger Nordregios direktör Kjell Nilsson i samband med utgivningen av rapporten.

Nordens status

Ser man på de övergripande slutsatserna i State of the Nordic Region kan man glädjas åt att såväl ekonomin som arbetsmarknaden i Norden går bättre än EU-genomsnittet. I denna jämförelse är länderna i Norden också relativt bra på att locka utländska investeringar – 7 procent av de totala utländska direktinvesteringarna i Europa går till de nordiska länderna, trots att de utgör endast 4 procent av befolkningen.

Den goda ekonomin stöds av två trender: Norden är fortfarande ett av de mest digitaliserade områdena i EU och vi fortsätter att vara starkare än de omgivande regionerna inom innovation, även om försprånget har minskat. Rapporten pekar också på den stora potentialen i bioekonomin, alltså hållbar tillväxt baserad på naturresurser.

Men ser man på det statistiska materialet finns det också områden där man kan hissa en varningsflagg: Befolkningen åldras trots invandring och inflyttning som koncentreras allt mer runt de stora städerna – och så finns det utmaningar med integrationen av invandrare på arbetsmarknaden.

I rapporten framhålls och förklaras såväl framgångar som utmaningar på viktiga samhällsområden. Det här är nordiskt samarbete när det är som absolut bäst

- State of the Nordic Region bidrar med en sammanställning av kunskap och information som ger ett helhetsperspektiv på utvecklingen i Norden och hjälper nordiska beslutsfattare att utforma ny politik. I rapporten framhålls och förklaras såväl framgångar som utmaningar på viktiga samhällsområden. Det här är nordiskt samarbete när det är som absolut bäst, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Fakta:

State of the Nordic Region är en unik samling av data från hela Norden om ekonomi, demografi, sysselsättning, utbildning och mycket mer, illustrerad med specialdesignade landkartor. Rapporten ges ut vartannat år av Nordiska ministerrådet och tar så att säga temperaturen på regioner och kommuner i Norden. Som ett led i utgivningen utformas ett index för regional potential – designad av Nordregio, Nordiska ministerrådets forskningscenter för regional utveckling och planering – som visar hur dynamiska de 74 regionerna i Norden är utifrån traditionella, jämförbara statistiska parametrar.