Ny nordisk rapport: Norge stadig rikest, men Danmark og Island haler innpå

09.02.18 | Nyhet
Idrettsbane
Photographer
Austris Augusts
De senere årenes krise avspeiler seg i de interne forholdene mellom de nordiske landene, og Norge har det største fallet i regional ranking til tross for en relativt sett vellykket regionalutviklingspolitikk, viser ny rapport fra Nordisk ministerråd.

Rapporten viser at både økonomien og arbeidsmarkedet i Norden har det bedre enn EU-gjennomsnittet. Landene i den nordiske regionen er også relativt sett gode til å tiltrekke seg utenlandske investeringer – faktisk går 7 % av det samlede såkalte Foreign Direct Investment i Europa til de nordiske landene selv om de bare har 4 % av befolkningen.

Den gode økonomien støttes av to tendenser: Norden er fortsatt et av de mest digitaliserte områdene i EU, og vi er fortsatt sterkere enn de omkringliggende regionene på innovasjon, selv om dette forspranget er redusert. Rapporten peker også på det store potensialet som ligger i bioøkonomien, altså bærekraftig vekst basert på naturressurser.

Ser man på det statistiske materialet, finnes det imidlertid også områder der det kan heises et varselflagg: Befolkningen er aldrende tross innvandring og tilflytting, den samler seg stadig mer rundt de store byene – og så er det utfordringer med integreringen av innvandrere på arbeidsmarkedet.

Rapporten framhever og forklarer både suksesser og utfordringer på viktige samfunnsområder. Dette er nordisk samarbeid på sitt absolutt beste

- State of the Nordic Region bidrar med en sammenstilling av kunnskap og informasjon som gir et helhetsperspektiv på utviklingen i Norden og hjelper nordiske beslutningstakere med å utforme ny politikk. Rapporten framhever og forklarer både suksesser og utfordringer på viktige samfunnsområder. Dette er nordisk samarbeid på sitt absolutt beste, sier generalsekretær i Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten.

Norge faller på den regionale rangstigen

I forbindelse med rapporten State of the Nordic Region utarbeides det et Regional Potential Index som ser på hvor dynamiske de 74 regionene i Norden er i forhold til hverandre ut fra gjengse statistiske parametre.

Indeksen måler både økonomi, befolkningsutvikling generelt og forhold i arbeidsstyrken mer spesifikt. Og mens regioner på Island og Færøyene samt til dels i Sverige arbeider seg oppover listen, faller de fleste norske regionene betraktelig i forhold til forrige indeks fra 2015.

State of the Nordic Region er utarbeidet av Nordregio, Ministerrådets forskningssenter for regional utvikling og planlegging, og kommer ut annethvert år.

Og selv om Danmark og Island haler litt innpå i BNP per innbygger, så ligger Norge stadig langt høyere enn resten av Norden når man ser på hva den enkelte husstand har til rådighet etter skatt og faste utgifter

- Vi ser absolutt visse ”krisetegn” i Norge som avspeiler seg i den relative utviklingen regionene imellom. Men Norge har faktisk stadig den beste balansen i regionalpolitikken av samtlige nordiske land. Og selv om Danmark og Island haler litt innpå i BNP per innbygger, så ligger Norge stadig langt høyere enn resten av Norden når man ser på hva den enkelte husstand har til rådighet etter skatt og faste utgifter, uttaler direktør for Nordregio Kjell Nilsson i forbindelse med at rapporten blir utgitt.

Fakta:

State of the Nordic Region er en unik samling av data fra hele Norden over økonomi, demografi, arbeidsmarkedsforhold, utdanning og mye mer, illustrert med spesialdesignede kart. Rapporten gis ut annethvert år av Nordisk ministerråd og tar så å si temperaturen på regioner og kommuner i Norden. Som ledd i utgivelsen settes det opp et Regional Potential Index – utformet av Nordregio, ministerrådets forskningssenter for regionalutvikling og planlegging – som viser hvor dynamiske de 74 regionene i Norden er ut fra tradisjonelle, sammenlignbare statistiske parametre.