Nya tag i debatten om en nordisk förbundsstat

27.10.14 | Nyhet
Sveriges Riksdag
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Tanken om en nordisk förbundsstat behöver utredas och utvecklas, säger nio parlamentariker i Nordiska rådet. Med hänvisning till det breda folkliga stödet för en nordisk union kastar parlamentarikerna in en brandfackla i debatten vid Nordiska rådets session som inleds i Stockholm på tisdag.

Nordiska rådet vässar i år till den politiska debatten vid sessionen. Nya inslag är bl.a. tisdagens remissdebatt om nya medlemsförslag och torsdagens aktualitetsdebatt om försvars- och säkerhetspolitik med gästtalaren Thorvald Stoltenberg.

Medlemsförslaget om en nordisk förbundsstat behandlas vid tisdagens remissdebatt, som följer efter rådets toppmöte med de nordiska statsministrarna.

- Vi anser att en debatt som baserar sig på tydliga förslag om en förbundsstat/ett statsförbund kunde bana väg för en utveckling av de konstitutionella frågorna i Norden, säger de nio parlamentarikerna som representerar Socialdemokratisak gruppen, Mittengruppen och Vänstersocialistiska gröna gruppen. 

Nordisk Palestinauppbackning till Sverige och Island?

Vänstersocialistiska gröna gruppen lägger vid remissdebatten fram ett initiativ om ett bredare nordiskt erkännande av Palestina som självständig stat. 

- Över 130 länder har erkänt Palestina som en självständig stat, senast Island och Thailand. Sverige har också fattat beslut om ett erkännande. Alla nordiska länder bör nu följa Islands och Sveriges exempel för att stötta utvecklingen av ett självständigt Palestina som kan verka sida vid sida med Israel - båda två som likvärdiga och fredliga grannar, säger Vänstersocialistiska gröna gruppens ordförande Høgni Hoydal.

Nordiska trepartssamtal

Socialdemokratiska gruppen presenterar ett medlemsförslag om nordiska trepartssamtal. Trots att mycket i dag avgörs på EU-nivå menar gruppen att det finns mycket att vinna på att åter möjliggöra samtal på nordisk nivå.

- Det finns trots allt ett värde i att ha samtal på nordisk nivå där parterna kan hitta en gemensam praxis för hur vi kan få en stark och förutsägbar arbetsmarknad i Norden. Något som sedan kan utgöra grunden för hur vi kan lösa problem i EU/EES-området i framtiden, säger Phia Andersson, nyvald vice president för Nordiska rådet och en av initiativtagarna i socialdemokratiska gruppen.

Nordiska rådets session inleds i Sveriges riksdag på tisdag med ett nordiskt toppmöte mellan rådets parlamentariker och samtliga nordiska regeringschefer. Sessionen, som pågår till den 30 oktober, är årets största forum för dialog mellan parlamentariker, statsministrar och fackministrar från hela Norden. Sessionen kan följas i direktsändning på norden.org/session2014 samt på Twitter-hashtaggarna #nrsession och #nrpol.