Oroshärdar präglade utrikesdebatt på Nordiska rådet

02.11.16 | Nyhet
Margot Wallström
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Oroshärdarna i världen dominerade den utrikes- och försvarspolitiska debatten på Nordiska rådets session i Köpenhamn på onsdagen.

Debatten handlade bland annat om Rysslands annektering av Krim och agerande i Ukraina, om kriget i Syrien och flyktingströmmarna, läget i Turkiet efter den misslyckade kuppen samt Brexit. Till grund för debatten låg de redogörelser som de nordiska utrikesministrarna och försvarsministrarna presenterade för Nordiska rådet i plenisalen i Folketinget.

Finlands Timo Soini, som presenterade den utrikespolitiska redogörelsen, betonade Rysslands roll i det allt spändare säkerhetspolitiska läget i Östersjön och sade att den interna utvecklingen i Ryssland tyvärr går i en odemokratisk riktning.

- Ryssland bör dock inte isoleras, utan vi bör upprätthålla dialog i viktiga globala frågor. Därför värdesätter vi att Nordiska ministerrådets samarbetsprogram i nordvästra Ryssland fortsätter, sade Timo Soini.

Fortsatt samarbete

Nordiska ministerrådet beslutade tidigare i år att fortsätta sina samarbetsprogram med nordvästra Ryssland. Ministerrådets ryska kontor har klassats som utländska agenter av Ryssland, men samarbetet fortsätter på en rad områden.

Om det var en nordisk kandidatur är det nu också en nordisk seger att vi fick en plats. På samma sätt kommer vi så småningom att hjälpa Norge under Norges kandidatur för en plats i säkerhetsrådet.

Också Danmarks Peter Christensen, som presenterade försvarsministrarnas redogörelse, tog fasta på Rysslands agerande och sade att tendensen är tydlig.

- Ryssland är en utmaning – också i vårt närområde. Det är enbart tillsammans som vi kan lösa de här hoten och utmaningarna, sade han.

Bra med Sverige i säkerhestrådet

Under debatten uttryckte de nordiska utrikesministrarna och parlamentarikerna stor tillfredsställelse med Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd. Svenska utrikesministern Margot Wallström lovade att Sverige ska jobba för kvinnor, fred och säkerhet och betonade den nordiska dimensionen. Hon passade också på att tacka för det nordiska stödet under den svenska kandidaturen.

- Om det var en nordisk kandidatur är det nu också en nordisk seger att vi fick en plats. På samma sätt kommer vi så småningom att hjälpa Norge under Norges kandidatur för en plats i säkerhetsrådet, sade hon.