Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Verdens uroligheder prægede udenrigsdebatten i Nordisk Råd

02.11.16 | Nyhet
Margot Wallström
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Onsdagens udenrigs- og forsvarspolitiske debat på Nordisk Råds session i København var stærkt præget af urolighederne i verden.

Debatten handlede blandt andet om Ruslands annektering af Krim og ageren i Ukraine, om krigen i Syrien og flygtningestrømmene, situationen i Tyrkiet efter det mislykkede kup samt Brexit. Udgangspunktet for debatten var de redegørelser som de nordiske udenrigsministre og forsvarsministre præsenterede for Nordisk Råd i Folketingssalen.

Timo Soini fra Finland, som præsenterede den udenrigspolitiske redegørelse, fremhævede Ruslands rolle i den stadig mere spændte sikkerhedspolitiske situation i Østersøen og sagde at den interne udvikling i Rusland desværre går i en udemokratisk retning.

– Rusland bør dog ikke isoleres, men vi bør opretholde dialogen omkring vigtige globale spørgsmål. Derfor sætter vi pris på at Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram i Nordvestrusland fortsætter, sagde Timo Soini.

Fortsat samarbejde

Nordisk Ministerråd besluttede tidligere i år at fortsætte sine samarbejdsprogrammer med Nordvestrusland. Ministerrådets russiske kontorer er blevet klassificeret som udenlandske agenter af Rusland, men samarbejdet fortsætter på en række områder.

Hvis det var et nordisk kandidatur, er det nu også en nordisk sejr at vi fik en plads. På samme måde vil vi også hjælpe Norge under Norges kandidatur til en plads i sikkerhedsrådet.

Også Peter Christensen fra Danmark, som præsenterede forsvarsministrenes redegørelse tog fat på Ruslands ageren og sagde at tendensen er tydelig.

Rusland er en udfordring – også i vores nærområde. Vi kan kun løse disse trusler og udfordringer i fællesskab, sagde han.

Glæde over Sveriges plads i sikkerhedsrådet

Under debatten udtrykte de nordiske udenrigsministre og parlamentarikere stor tilfredshed med Sveriges plads i FN's sikkerhedsråd. Sveriges udenrigsminister, Margot Wallström, lovede at Sverige vil arbejde for kvinder, fred og sikkerhed, og hun understregede også den nordiske dimension. Hun takkede desuden for den nordiske støtte under det svenske kandidatur.

Hvis det var et nordisk kandidatur, er det nu også en nordisk sejr at vi fik en plads. På samme måde vil vi også hjælpe Norge under Norges kandidatur til en plads i sikkerhedsrådet, sagde hun.