Samarbetsminister Berner mötte generalsekreterare Høybråten

20.08.15 | Nyhet
Anne Berner
Fotograf
Mary Gestrin/Norden.org
Utmaningarna och möjligheterna för det nordiska samarbetet, och de konkreta planerna för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016, diskuterades på onsdag I Helsingfors, på ett första möte mellan generalsekreterare Dagfinn Høybråten och den nya finska regeringens nordiska samarbetsminister, centerpartisten Anne Berner.

- Det nordiska samarbetet borde betyda mera för våra medborgare och vårt näringsliv. Jag vill uttrycka ett starkt stöd reformeringen och moderniseringen av Nordiska ministerrådet. Det behövs en ambitiös agenda för det nordiska samarbetet, säger minister Berner, som betonar att hon är mycket entusiastisk över uppdraget som regeringens huvudsakliga kontaktlänk till Finland.

- Samarbetsministrarnas engagemang är av avgörande betydelse för det nordiska samarbetet, påpekar generalsekreterare Høybråten. För närvarande pågår en omfattande reformprocess inom ministerrådet, bland annat med målen att förstärka samarbetet på ministernivå, och skapa ett effektivare sekretariat. Initiativet till reformarbetet togs av samarbetsministrarna år 2014.

Under mötet diskuterades också Ministerrådets samarbete med Ryssland. Verksamheten vid nordiska ministerrådets kontor lades på is under våren, efter att det ryska utrikesministeriet i januari hade slagit fast att Nordiska ministerrådet betraktas som utländsk agent i Ryssland.För närvarande arbetar en samnordisk utredningsgrupp med modeller för hur det nordisk-ryska samarbetet skall administreras i den nya situationen. Arbetsgruppen förväntas avsluta sitt arbete i slutet av året.

Följande samarbetsministermöte hålls i Köpenhamn den 23. september.