Trump debatteras på Nordiska rådets temasession

16.03.17 | Nyhet
Britt Lundberg
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Donald Trump och utvecklingen i USA debatteras då Nordiska rådet samlas till möten och temasession i Sveriges riksdag i Stockholm den 3-4 april.
- Det som händer i USA påverkar också Norden och det är viktigt att vi diskuterar hur vi ska förhålla oss till det som nu sker, säger Nordiska rådets president Britt Lundberg.

Norden och USA – nya förutsättningar är rubriken på temadebatten som äger rum på den andra mötesdagen, tisdagen den 4 april. Vid det laget har Donald Trump suttit i snart tre månader som president i USA och världen har fått en klarare bild av hur hans tid vid makten kommer att se ut.

Nordiska rådets medlemmar får nu möjlighet att debattera utvecklingen i USA för första gången efter att Trump tillträdde. Rådets president Britt Lundberg ser fram emot en spännande debatt om ett ämne som berör hela världen.

Internationellt samarbete är under press och det innebär också att vi i Nordiska rådet måste se över hur vi arbetar. Vi har nu en chans att ta en aktivare roll och visa hur viktigt samarbetet i Norden är.

- Den första tiden med Trump som president har ju präglats av osäkerhet kring vad han vill med sin politik och det har kommit ut lite olika budskap. Det är helt klart att vi står inför en utmanande tid med större osäkerhet än tidigare. Internationellt samarbete är under press och det innebär också att vi i Nordiska rådet måste se över hur vi arbetar. Vi har nu en chans att ta en aktivare roll och visa hur viktigt samarbetet i Norden är, säger Britt Lundberg.

  • En bakgrundsanalys om USA/Trump och Norden skriven av senioforskare Flemming Splidsboel Hansen hittar du här.

Öppet för medier

En och en halv timme är preliminärt avsatt för temadebatten, som äger rum i Förstakammarsalen i Sveriges riksdag klockan 10-11.30. Debatten och sessionen i Förstakammarsalen den 4 april är öppen för medierna.

Ämnet Norden och USA behandlas inte enbart under själva temadebatten. Också Nordiska rådets fyra utskott samt presidiet behandlar USA-temat från olika synvinklar under sina möten dagen före temadebatten.

  • Här hittar du praktisk information till medierna.

Flera medlemsförslag till behandling

Efter temadebatten på tisdagen fortsätter sessionen med behandling av medlemsförslag, det vill säga politiska förslag som har lagts fram av Nordiska rådets parlamentariker. Ärenden som bland annat kommer upp är ett medlemsförslag om granskning av den ryska gasledningen Nord Stream 2, ett förslag om en invandringspolitisk grupp i Nordiska rådet samt ett förslag om förbud mot mikroplaster i kosmetik.

Temasessionen avslutas den 4 april klockan 15.

  • Programmet och dagordningen för temasessionen hittar du här.
  • Sessionsappen med information om sessionen hittar du här.