Trump debatteres på Nordisk råds temasesjon

16.03.17 | Nyhet
Britt Lundberg
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Donald Trump og utviklingen i USA blir debattert når Nordisk råd samles til møter og temasesjon i Sveriges riksdag i Stockholm 3.–4. april. – Det som skjer i USA, påvirker også Norden, og det er viktig at vi diskuterer hvordan vi skal forholde oss til det som foregår nå, sier Nordisk råds president Britt Lundberg.

Norden og USA – nye forutsetninger er overskriften for temadebatten som finner sted på sesjonens andre møtedag, tirsdag 4. april. På det tidspunktet har Donald Trump sittet som USAs president i snart tre måneder, og verden har fått et klarere bilde av hvordan hans tid ved makten kommer til å se ut.

Nordisk råds medlemmer får nå muligheten til å debattere utviklingen i USA for første gang etter at Trump tiltrådte. Rådets president Britt Lundberg ser fram til en spennende debatt om et tema som berører hele verden.

Internasjonalt samarbeid er under press, og det innebærer også at vi i Nordisk råd må se på hvordan vi arbeider. Nå har vi en sjanse til å innta en mer aktiv rolle og vise hvor viktig samarbeidet i Norden er.

– Den første tiden med Trump har jo vært preget av usikkerhet om hva han vil med politikken sin, og det har kommet ut litt forskjellige budskap. Det er helt klart at vi står overfor en utfordrende tid med større usikkerhet enn tidligere. Internasjonalt samarbeid er under press, og det innebærer også at vi i Nordisk råd må se på hvordan vi arbeider. Nå har vi en sjanse til å innta en mer aktiv rolle og vise hvor viktig samarbeidet i Norden er, sier Britt Lundberg.

  • En bakgrunnsanalyse om USA/Trump og Norden skrevet av seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen finner du her.

Åpent for medier

En og en halv time er preliminært avsatt for temadebatten, som finner sted i Förstakammarsalen i Sveriges riksdag kl. 10–11.30. Debatten og sesjonen finner sted i Förstakammarsalen 4. april og er åpen for medier.

Temaet Norden og USA behandles ikke bare i selve temadebatten. Også Nordisk råds fire utvalg samt presidiet behandler USA-temaet fra forskjellige synsvinkler på sine møter dagen før temadebatten.

  • Her finner du praktisk informasjon til media

Flere medlemsforslag til behandling.

Etter temadebatten på tirsdagen fortsetter sesjonen med behandling av medlemsforslag, det vil si politiske forslag som er lagt fram av Nordisk råds parlamentarikere. Blant sakene som kommer opp, er et medlemsforslag om gransking av den russiske gassledningen Nord Stream 2, et forslag om en innvandringspolitisk gruppe i Nordisk råd samt et forslag om forbud mot mikroplast i kosmetikk.

Temasesjonen avsluttes 4. april kl. 15.

  • Programmet og dagsordenen for temasesjonen finner du her.
  • Sesjonsappen med informasjon om sesjonen finner du her.