Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Rigsrevisions beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Ministerråds virksomhed for 2013 (C 3/kk)

08.10.14 | Aarende

Information

Ärendenummer
C 3/kk
Status
Debatt och beslut
Förslagsdatum
Utskott
Ärendets ämnesord

Dokumentation

Debatt
There is no content for this status.