218. Magnus Ek (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
218
Person
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Datum

Det är riktigt att vi har inrättat former för att kunna driva den internationella politiken och EU-frågorna på ett bättre sätt för att kunna svara upp för dem. Vi har inrättat ett EU-kontor för Nordiska rådet och anställt personer för att kunna driva det. Vi har också tillsatt en EU-rapportör från presidiet, och det råkar vara så att det är just jag som kommer att få ta denna roll som EU-rapportör. Jag tror att det faller ett stort ansvar på oss som arbetar i dessa roller att försöka ta utmaningarna vidare, och jag tror också att detta är ett bättre sätt än just ett utskott. Vad jag förstår är det också den meningen som delas av de flesta partigrupperna och av majoriteten i presidiet.