Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Skriftligt spørgsmål om at oprette et fælles patientdatasystem i Norden (E 1/2019)