Spela video

Här finns 35 000 frön till framtidens mat

Torkade dina hallon bort i somras eller drunknade potatisen i skyfall? I 100-tals frysar i skånska Alnarp sparas fröerna till alla nordens viktiga jordbruksväxter. Fröerna används för att ta fram nya grödor som klarar extremväder.

frø fra Nordgen
Möt Bjarne

Möt: Bjarne Jørnsgård

Bor: I Danmark

Jobb: Ph D på Christian Hansen Natural Colours

Gillar med nordiskt samarbete: Det giver os mulighed at udvikle bedre produkter.

Citat: ”Det er vigtigt at udvikle naturlige farver til fødevarer”.

Bjarne Jørnsgård, Nordgen

Även i Norden leder klimatförändringarna till problem för jordbruket. Extremväder och nya skadedjur kan ge sämre skördar. Men du vill ju kunna äta god och närodlad mat även i framtiden! De nordiska länderna sparat hela odlade genetiska mångfalden - i form av 35 000 olika sorters frön. Med hjälp av dem kan man ta fram nya grödor som klarar av de nya förhållandena.

"Det är viktigt att utveckla naturliga färger för mat".
Bjarne Jørnsgård, Ph D på Christian Hansen Natural Colours

Fakta

  • NordGen är de nordiska ländernas gemensamma fröbank och kunskapscenter för genetiska resurser.
  • Med klimatförändringarna kommer mer torka, fler skyfall och nya sorters skadedjur. Det innebär att vi kommer behöva utveckla nya sorters grödor. NordGens frösamlingar är en förutsättning för detta arbete. 
  • Nordgen har också ansvar för den globala fröbanken på Svalbard i Norge, där det finns reservexemplar av mer än 40 procent av världens frösamlingar.
  • De nordiska länderna har samarbetat i mer än 30 år för bevarande av genetiska resurser.
     

Vill du veta mer om Nordens gemensamma fröbank och kunskapscenter för genetiska resurser?

www.nordgen.org

Läs fler berättelser