20.1.
Den nyvalda presidenten från Island presenterar presidentskapsprogrammet för 2020, dokument 18/2019