20.1.
Den nyvalgte presidenten fra Island presenterer presidentskapsprogrammet for 2020, Dokument 18/2019