Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Kompetanseutvikling for jobb og omstilling – erfaringer fra ett år med korona

27.05.21 | Evenemang
Kvinner på kontor
Fotograf
Yadid Levy/norden.org
Hva har vi lært om hindringer og muligheter for kompetanseutvikling i krisetid?
Hvordan har utbytte av, motivasjon for og insentiver til kompetanseutvikling endret seg under koronakrisen?

Nordisk nettverk for voksnes læring inviterer til frokostwebinar om kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Representanter fra partene i arbeidslivet i Danmark, Sverige og Norge deler refleksjoner og erfaringer når det gjelder kompetanseutvikling i og for arbeidslivet - under koronakrisen.

Information

Datum
27.05.2021
Tid
08:00 - 09:30
Typ
Online

Program

Kl. 08:00

Innledning og presentasjon av NVLs anbefalinger når det gjelder kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Kl. 08:10

Tre perspektiver på kompetanseutvikling i praksis i krisetid. Representanter fra arbeidslivet i de nordiske landene presenterer sine refleksjoner fra året som har gått.

  • Kompetensinsatser för jobb och omställning – erfarenheter från Sverige ved Mia Bernhardsen fra arbeidsgiverforeningen Svenskt Næringsliv
  • At holde hånden under uddannelse under pandemien – samarbejde og nye løsninger ved Claus Eskesen fra fagforeningen 3F i Danmark
  • Bransjeprogram – et varig kompetansetiltak? ved Birgitte Jordahl fra arbeidstakerorganisasjonen Tekna i Norge

Kl. 09:00

Panelsamtale. Hva har vi lært om kompetanseutvikling og hva endret seg med korona?