9.2.
Betänkande över medlemsförslag om ökad nordisk säkerhet mot cyberrattacker, A 1885/presidiet