153. Pål Jonson (Inlägg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
153
Person
Speaker role
Den konservativa gruppen
Datum

Fru president! Jag vill tacka presidiet för en välvillig behandling av den konservativa gruppens förslag. Det finns en kanske icke obetydlig risk att jag låter lite grann som ett eko av Hans Wallmark. Jag vet inte om detta kommer att vara till min fördel eller nackdel, men jag ska försöka vara distinkt och korta ned några saker.

Vi tar vår utgångspunkt i förslagen. Norden är världens mest digitaliserade region. Det skapar enorma möjligheter men också betydande sårbarheter. Det ena är att ju mer beroende man är av digitala lösningar, desto fler angreppspunkter finns det för någon som vill bedriva cyberspionage eller cyberattacker mot en. Det andra är en stor sårbarhet när man är starkt beroende av digitala lösningar och dessa inte längre fungerar. Vi har sett det i form av ett antal köer under de senaste månaderna. Vi har sett köer utanför bensinpumpar i östra USA, och vi har sett köer utanför Coopbutiker i Sverige på grund av att digitala lösningar inte har fungerat. Jag tror att det har varit en viktig väckarklocka för oss för att identifiera möjliga sårbarheter inför framtiden.

Omfattningen och styrkan i de statssanktionerade cyberangreppen har ökat dramatiskt under de senaste åren, och vi har som sagt sett riktade angrepp mot demokratins kärna, såsom våra folkvalda församlingar i stortinget och i den finska riksdagen. Det finns därför starka skäl att fördjupa cybersamarbetet mellan de nordiska länderna. Förutsättningarna för detta är mycket gynnsamma. Dels har vi en liknande nivå av digitalisering, dels har vi en hög kompetens, både i företag och personellt inom Norden, och dels vi är också sammanbundna genom en gemensam digital infrastruktur, snart på 5G-området och i dag genom fiberkablar.

Vårt förslag vill nu ta nästa steg i det arbetet, i grunden på två sätt, för det första genom att skyndsamt förverkliga Bjarnasons rapport och för det andra genom en stark nordisk solidaritetsförklaring vid cyberangrepp.