Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Medlemsforslag om Nordisk Ministerråds regnskabsaflæggelse

27.01.22 | Aarende

Dokumentation

    Förslag
    Betänkande
    Debatt
    Beslut