Anders Hillborg

Fotograf
Mats Lundqvist
Kompositör Anders Hillborg är nominerad till Nordiska rådets musikpris 2024 för verket ”Cellokonsert” (2020).

I sin ensatsiga cellokonsert från 2020 visar Anders Hillborg (f.1954) under 28 minuter prov på ett lekfullt förhållande mellan delar och helhet, på långa linjer och vulkanliknande utbrott likt ett destillat av nordisk natur. 

 

Styckets inledande klanger formas i kyrkliga valv till renässanspolyfoniska linjer, anas gör både psalmen och det folkliga vemodet med resonanstoner som vore det en hardingfela. Här tar Hillborg fasta på celloklangens inneboende innerlighet och temperament och låter cellon sväva utomkroppsligt tillsammans med stråket i ett tillstånd av absolut frid för att sedan i frenetiska utbrott leka tafatt med orkesterns sektioner, som solkatter; effektfullt och elegant. Cellostämman är i sanning både lyrisk och ekvilibristisk och tarvar därför både hantverk, uttryck och timing. De för Hillborg karakteristiska rytmdrivna passagerna kräver också ett på detaljnivå precist samspel mellan solist och orkester.  

 

Att som Hillborg skriva en sammanhållen konsert ger oss som lyssnar gåvan att försätta oss i ett annat tillstånd, att glömma, att minnas, att stanna upp och att göra det som vi människor är skapta att göra; att känna.