Prisvinnare 2006

Bogi Hansen
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Bogi Hansen professor, författare och debattör från Färöarna får Nordiska rådets Natur-och Miljöpris för 2006 på 350 000 danska kronor. Temat för årets pris har varit klimatförändring och klimatanpassning och Bogi Hansens forskning har handlat om golfströmmens och andra havsströmmars förhållande till vårt klimat. Priset på 350 000 danska kronor utdelas i samband med Nordiska rådets session i Köpenhamn onsdag den 1 november 2006.

Bedömningskommitténs motivering:

"Bogi Hansen får priset för sin omfattande forskning kring klimat och oceanografi i de nordiska havsområdena. Särskilt framhävs hans arbete genom lång tid med forskning kring havsströmmarna och risken för att bland annat golfströmmen skulle kunna ta andra vägar.

Dessutom har han har han på ett lättförståeligt och entusiasmerande sätt bidragit med kunskapsförmedling kring klimatförändringarna som gör det förståeligt för den breda allmänheten liksom för forskare och politiker.

Bedömningskommittén ser Bogi Hansen som en representant från den nordiska forskarmiljö som haft stor betydelse internationellt bland annat genom att tidigt påvisa effekten av klimatförändringarna i den arktiska miljön.

Han forskning har också visat att den globala uppvärmningen påverkat de ekologiska systemen kring Färöarna och därmed Färöarnas ekonomi. Han har deltagit i ett stort antal nordiska och globala forskningsprogram och är för närvarande ordförande för Västnordiska Oceanklimatforskningen, ett projekt som har haft inflytande på klimat- och fiskeriforskning.

Han har ett omfattande vetenskapligt arbete bakom och har flera gånger fått publicerat sina resultat i Nature and Science.

Bogi Hansen är medförfattare till en lång rad vetenskapliga och populärvetenskapliga böcker i ämnet - han har bland annat fått det Färöiska litteraturpriset 2001 för sin bok Havet."