Sørine Steenholdt: Zombieland

Sørine Steenholdt
Fotograf
Ulannaq Ingemann
Novellsamling

De unga är på allvar på banan i den grönländska litterära världen, och det är anmärkningsvärt att de är det med välskrivna, tankeväckande, moderna och samhällskritiska böcker som fängslar läsarna och tar dem in i en värld som många hittills bara har kunnat ana.

I Zombiet Nunaat förs man in i en undervärld av alla de känslor som en hård uppväxt med bristande omsorg och alkoholmissbruk har gett upphov till. Ingen känsla är glömd och man kommer ut i alla avkrokar av de förmörkade områdena i hjärnan som en alkoholiserad och vanmäktig förälder har förorsakat hos det lilla barnet. De skildras i en ram av 10 noveller, välskrivna, arga, maktlösa och tidvis så precisa att man kan förnimma den kvalmiga lukten av många dagars supande i hemmet. Barnet hamnar i ett zombietillstånd, in i zombielandet. Men bevarar sin iakttagelseförmåga.

Och, ja, vad är verklighet och vad är fantasi? Förmågan att använda sina upplevelser från den verkliga världen och sätta in dem i en fiktion där olika roller utspelar sig är en konst som författaren Sørine Steenholdtbehärskar. Hon har här med sin första bok visat oss vad samhällets skuggsida bär inom sig och att samhället omkring barnet på inget sätt kan låtsas som ingenting och undgå sitt ansvar att ingripa. Om inte föräldrarna klarar av sin uppgift, ska samhället ta över. Precist och träffande beskrivet.

Med denna motivering nominerar Grönland Zombieland av Sørine Steenholdt till Nordiska rådets litteraturpris 2016.