Nordisk kommitté för lantbruks- och matforskning (NKJ)

NKJ är ett kontakt- och samarbetsorgan mellan nordiska ländernas forskningsråd och ministerier inom jordbruksområdet inklusive råvaru- och livsmedelsproduktion.

Information

Postadress

NKJ c/o SLU
P.O. Box 49
SE-230 53 Alnarp

Besöksadress:
Rörsjövägen 1

Contact
Phone
+46 40 41 50 80

Content

    Persons