Nordisk komité for landbruks- og matforskning (NKJ)

NKJ er et kontakt- og samarbeidsorgan mellom de nordiske landenes forskningsråd og departementene på landbruksområdet, inkludert råvare- og næringsmiddelproduksjon.

Information

Postadresse

NKJ c/o SLU
P.O. Box 49
SE-230 53 Alnarp

Besöksadress:
Rörsjövägen 1

Contact
Telefon
+46 40 41 50 80

Content

    Persons