Publikationsenheten

Publikationsenheten är förlaget för Nordiska ministerrådets sekretariat. Vi ger årligen ut omkring 200 publikationer. En del publikationer för fram resultat från forskningsprojekt som finansierats helt eller delvist av Nordiska ministerrådet, en del publikationer initieras på Nordiska ministerrådets sekretariat och består av till exempel politiska program, handlingsplaner och analyser. Publikationsenheten ger råd både om publicering och om Nordiska ministerrådets visuella identitet. Alla publikationer kan laddas ner gratis från www.norden.org/NordPub.

Information

Contact

Content

    Persons
    Information