Publikasjonsenheten

Publikasjonsenheten er forlag for Nordisk ministerråds sekretariat. Vi utgir omkring 180 publikasjoner årlig, og disse fordeler seg noenlunde likt mellom prosjektrapporter, som kan danne grunnlag for politiske beslutninger (TemaNord-serien), og publikasjoner som kommuniserer politiske budskap (ANP-serien). Publikasjonsenheten gir råd om både publisering og Nordisk ministerråds visuelle identitet. Alle publikasjoner kan lastes ned gratis fra www.norden.org/NordPub

Informasjon

Kontakt

Innhold

Personer