Publikasjonsenheten

Publikasjonsenheten er forlag for Nordisk ministerråds sekretariat. Vi utgir omkring 200 publikasjoner årlig. En del publikasjoner omhandler resultater av forskningsprosjekter som er helt eller delvis finansiert av Nordisk ministerråd, og en del initieres av Nordisk ministerråds sekretariat og består av for eksempel politiske programmer, handlingsplaner og analyser. Publikasjonsenheten gir råd om både publisering og Nordisk ministerråds visuelle identitet. Alle publikasjoner kan lastes ned gratis fra www.norden.org/NordPub.

Information

Contact

Content

    Persons
    Information