6. Internationalt samarbejde

Mikkel Dencker overtog ledelsen af forhandlingerne.

Dokumentation:

- Udenrigsministrenes redegørelse (Dokument 14)

- Forsvarsministrenes redegørelse (Dokument 13)

- Redegørelse om EU-relaterede aktiviteter (Dokument 7)

- Årlig skriftlig redegjørelse om inititiativer og innsatser i NMR til å bekjempe menneskehandel  (Dokument 11)

- Ministerrådsforslag om retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Estland, Letland og Litauen fra 2014 (B 287/præsidiet)

- Ministerrådsforslag om retningslinjerne for aktiviteter i Hviderusland (B 286/præsidiet)

- Ministerrådsforslag om retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland fra 2014 (B 288/præsidiet)

Beslutning:

  • Rådet besluttede at tage Dokument 14/2013 til efterretning
  • Rådet besluttede at tage Dokument 13/2013 til efterretning
  • Rådet besluttede at tage Dokument 7/2013 til efterretning
  • Rådet besluttede at tage Dokument 11/2013 til efterretning
  • Præsidiets rekommandation i anledning af B 287/præsidiet blev godkendt - Rek. 21/2013 
  • Præsidiets rekommandation i anledning af B 288/præsidiet blev godkendt - Rek. 22/2013
  • Præsidiets rekommandation i anledning af B 286/præsidiet blev godkendt - Rek. 23/2013

Herr President! Ärade medlemmar av Nordiska rådet! År 2008 – när jag senast hade förmånen att redogöra för vad vi, de nordiska länderna, gjort gemensamt på det utrikes- och säkerhetspolitiska...

Tak til Sveriges udenrigsminister, Carl Bildt. Jeg vil faktisk spørge Sveriges udenrigsminister om noget, for vi er jo meget tilfredse med det forstærkede udenrigssamarbejde i Norden, men nu skal...

Det utrikespolitiska samarbetet är ju till sin natur mellanstatligt. Det gäller inom Norden och för övrigt också inom Europeiska unionen. Det innebär att de nationella parlamenten vill förbehålla...

Ærede kollegaer og kære nordiske venner. Som nordisk minister og minister for ligestilling vil jeg gerne give et par yderligere argumenter for, at vi i udviklingen af den fremtidige nordiske model...

Det er meget gledelig å kunne notere klare fremskritt i det nordiske samarbeidet på det utenriks- og sikkerhetspolitiske området. Min svenske kollega, Carl Bildt, har vist til en rekke eksempler...

Tak for det. Jeg bed især mærke i kommentaren om Syrien og den humanitære hjælp. Det er selvfølgelig godt, at vi hjælper dem, der er i klemme – flygtninge og så videre – og det er også godt, at...

Jeg tror ikke det er noe uenighet om det representanten slo fast. Det er slik at denne konflikten må opphøre med øyeblikkelig virkning. Assad må gå. Det må finnes en løsning på denne borgerkrigen...

Jeg mener, at syrerne må bestemme, om Assad skal gå. Jeg mener også, at syrerne må bestemme om de fanatiske religiøse kræfter skal være i landet. På et tidspunkt må vi skabe en situation, hvor...

Den norske regjering støtter fullt og helt opp om utenriksminister Kerrys initiativ for å skape en tostatsløsning. Det er 20 år siden Oslo-avtalen ble inngått, og det har ikke vært tatt betydelige...

Arvoisa puhemies! Kun puhumme ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, on tärkeätä, että käytämme tarkkoja käsitteitä. Minulla on sellainen käsitys, että suomalaiset ovat Islannissa...